socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Hjælpemiddelinstituttet bliver en del af Socialstyrelsen

Nye organisationsændringer giver større faglig synergi inden for handicapområdet.

Socialstyrelsens logoHjælpemiddelinstituttet lægges sammen med Videnscenter for Handicap- og Socialpsykiatri (ViHS) i Socialstyrelsen. Det sker for at skabe større faglig synergi i Social- og integrationsministeriets arbejde inden for handicapområdet og for at opnå yderligere stordriftsfordele ved at undgå dobbeltadministration.
Hermed er der skabt bedre mulighed for at arbejde med et bredere helhedssyn i vidensarbejdet på handicap- og socialpsykiatriområdet, idet hjælpemiddelspørgsmålene vil indgå på en helt integreret måde i de projekter og den rådgivning og vidensformidling, den nye sammenlagte enhed arbejder med.
Hjælpemiddelinstituttet har afdelinger i Aarhus og Høje Taastrup.

Socialstyrelsens afdeling i Aarhus lukkes senere på året og medarbejderne herfra vil blive overført til styrelsens hovedafdeling i Odense. Dette vil også gælde for de medarbejdere, der arbejder i Hjælpemiddelinstituttets afdeling i Aarhus.

Hjælpemiddelinstituttets afdeling i Høje Taastrup fortsætter indtil videre som hidtil.

Hjælpemiddelinstituttet beskæftiger 38 medarbejdere, og sammenlægningen vil ske i løbet af de første måneder i det nye år.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Bo Beck i ViHS, Socialstyrelsen,
på tlf.: 41 93 24 08.

Udgivet: 06-01-2012

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk