socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Ny bekendtgørelse om støtte til køb af bil

Ændring i bilbekendtgørelsens § 4 om anbringelse uden for hjemmet efter tilkendelse til støtte til køb af bil.

Illustrationsbillede, der viser et paragraftegnSocial- og Integrationsministeriet har for nyligt udsendt en ny bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven: BEK nr. 1123.

Det nye i bekendtgørelsen er § 4, der omhandler tilkendelse af bilstøtte til børn, der er anbragt uden for hjemmet.


Du finder link til hele den nye bekendtgørelse via Bekendtgørelser under Lovgivning

Udgivet: 07-12-2011
Publiceres fra:
03-07-2020
Publiceres fra:
01-07-2020
Publiceres fra:
17-06-2020
Publiceres fra:
10-06-2020
Overskrift:
Dato:
06-07-2020
Dato:
03-07-2020
Dato:
02-07-2020
Overskrift:
Dato:
26-06-2020
Dato:
25-06-2020
Overskrift:
Dato:
24-06-2020
Dato:
15-06-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk