socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Sundhedsstyrelsen stiller krav til de praktiserende læger

Høring om Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer.

Sundhedsstyrelsen har sendt et vejledningsudkast til høring med frist for bemærkninger 28. november 2011.

Høringsportalen på borger.dk skriver, at vejledningen har til formål at sikre en så ensartet tolkning af de fastsatte helbredskrav som muligt.

 

I høringsbrevet kan man bl.a. læse at:

"Hensynet til trafiksikkerheden og til den enkeltes behov for førerret (kørekort) kan være modstridende. Borgerens behov for at køre kan stride mod samfundets behov for beskyttelse mod potentielt risikable førere. Formålet med offentliggørelsen er således også at tilsikre gennemskuelighed for borgeren vedrørende Sundhedsstyrelsens rådgivning til politiet i kørekortssager."

 

Du finder hele høringsbrevet, høringsliste og selve vejledningen på Høringsportalen på borger.dk (åbner nyt vindue)

Udgivet: 18-11-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk