socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Når studerende udvikler hjælpermidler

En gruppe ingeniørstuderende fra Aalborg universitets Institut for Mekanik og Produktion har i deres studietid opfundet en prototype, der kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelser til lettere at komme ind og ud af bilen.

En prototype på en elmotordrevet løsning, der automatiserer en bevægelig konsol under bilsædet er blevet resultatet af ingeniørstuderendes projekt, hvor de med udgangspunkt i eksisterende viden fra specialindustrien, har indhentet og undersøgt muligheder, betjeningsvenlighed og sikkerhed.

Det kan man læse i en artikel fra Aalborg Universitets hjemmeside, hvor man også kan læse, at gruppen desuden har stillet forslag til ændringer i produktion og afprøvning.

Ifølge en af de studerende, Claus Døssing, har gruppen lagt vægt på, at løsningen skal være simpel og let at betjene, uden at der gås på kompromis med sikkerheden.

Med løsningens enkelthed vil det være muligt at skabe nye designs, der vil kunne spares materiale, og vægten af løsningen vil formindskes.

Gruppen har løbende fået vejledning af lektorer på hhv. Institut for Mekanik og Produktion og Institut for Planlægning.

Prototypen er en videreudvikling af Handicares (tidligere Handi Mobil A/S) eksisterende produkt. Firmaet har været sparringspartner undervejs, og resultaterne fra projektet vil indgå i firmaets videre udviklingsarbejde.


En win-win-situation

Gruppen har egenhændigt brugt tid på og fået erfaring med at kontakte folk, der arbejder med problemstillingen til daglig. De har selv kommunikeret med parterne omkring emnet, og har selv stået for markedsføringen.

De studerende føler, det har givet dem meget, at få lov til at skabe noget, der skal bruges i virkeligheden, fremfor kun at tænke noget på et tegnebræt. Der er blevet stillet krav til dem, og de er blevet tvunget til at se sig selv efter i sømmene. Men også vejlederne kan se noget positivt i at arbejde med løsninger, der skal bruges i praksis:

”De studerende bliver mere motiverede, virksomheden får vigtige input til at nytænke deres produkter og udviklingsproces, og de handicappede brugere får på længere sigt nogle billigere og bedre produkter. Som underviser er det også sjovere at vejlede, når der arbejdes med faktiske udfordringer” siger lektor Henrik Riisgaard, Institut for planlægning i artiklen.

Han har været den ene af de to vejledere, der har fulgt gruppen.

Selv i forbindelse med opgaver, der ikke ender med en prototype, får virksomhederne noget igen. Ifølge den anden vejleder, professor Joachim Danckert, tvinger samarbejdet virksomhederne til at kigge på sig selv og tænke anderledes, hvilket Hans Jørgen Larsen fra Handicare er enig i. Han fortæller, at firmaet lærer lige så meget som de studerende.


Læs hele artiklen på Aalborg Universitets hjemmeside (åbner nyt vindue)

Udgivet: 22-09-2011
Publiceres fra:
27-10-2020
Publiceres fra:
12-10-2020
Publiceres fra:
29-09-2020
Dato:
25-11-2020
Dato:
16-11-2020
Overskrift:
Dato:
13-11-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk