socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:
kommunikation_480.jpg

Om kommunikation.socialstyrelsen.dk

Netværket kommunikation.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for fagfolk, der arbejder med alternativ og supplerende kommunikation (ASK) samt informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser og mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

Netværket samler national viden og kompetencer inden for et område i hastig udvikling. Debat og vidensdeling om ny teknologi og pædagogisk og praktisk anvendelse af hjælpemidler er i fokus. Brugen af den nyeste teknologi til at støtte borgeren i at kommunikere og deltage i samfundslivet, øge borgerens selvhjulpenhed og selvstændighed med henblik på i sidste ende at styrke borgerens personlige integritet og mestring af eget liv er målet.

Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og stille en platform til rådighed, der giver deltagerne let adgang til:
  • Videns- og erfaringsudveksling
  • Samlet information på området.

Om deltagerne

Når vi skriver fagfolk, tænker vi på sagsbehandlere, lærere, pædagoger, konsulenter, terapeuter og andre, der enten har en rådgivende, vejledende eller bevilgende rolle, samt terapeuter, sygeplejersker, sosu'er, pædagoger og lærere med direkte kontakt til mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikation og/eller informations- og kommunikationsteknologi. Der kan eksempelvis være tale om mennesker med tale- og sprogvanskeligheder, bevægehandicap, syns- eller, hørevanskeligheder, døvhed, læse- og skrivevanskeligheder samt en række kognitive funktionsnedsættelser som følge af neurologiske lidelser/tilstande.
 

Som deltager får du:

• Et lukket forum til debat og udveksling af erfaringer
• Overblik over relevant faglitteratur
• Anmeldelser af programmer og produkter
• Online-kataloger over hjælpemidler og nyheder fra området
• Oversigt over relevante love, principafgørelser m.m.
• Adgang til oprettelse af gratis jobannoncer. 
 

Referencegruppe

Referencegruppen er netværkets faglige ballast, der med en solid erfaring fra praksis og med en stor faglig bredde på tværs af gruppen er med til at sikre et relevant fagligt indhold på netværket. 


Referencegruppen holder øje med praksis og bidrager til de årlige netværksmøder, bl.a. gennem forslag til temaer og foredragsholdere.


Kom.gr.2020


Referencegruppen består af: Emmy Kjellmann, Helle SohnCathrine OlesenJesper Thesbjerg HomannKarítas JónsdóttirMaja MüllerCamilla Nielsen, Nina ChristensenOle WriedtMax JensenAnette KjærInger Lundsten og Solveig Bonde

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Camilla Højgaard Nielsen eller Signe Skovgaard Schmidt

 

Se oversigt over tilmeldte institutioner/enheder

 

 

Publiceres fra:
08-09-2020
Publiceres fra:
04-09-2020

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
14-09-2020
Dato:
19-08-2020
Dato:
27-07-2020
Dato:
06-07-2020
Overskrift:
Dato:
18-06-2020
Dato:
17-06-2020
Dato:
08-06-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk