socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Facebook, YouTube, SecondLife og gode indspark

Se oplæggene fra HMI’s Teknologi-seminar, der havde sociale medier som omdrejningspunkt

”Hvad er det egentlig, de sociale medier handler om?”

Sådan lød titlen på første oplæg ved Hjælpemiddelinstituttets Teknologi-seminar 2010. Oplægget bar undertitlen ”Et indblik i den psykologi, der driver de sociale medier - nu og i fremtiden,” og blev holdt af internetpsykolog og ekstern lektor ved IT Universitetet i København Anders Colding-Jørgensen.

Og hvad de sociale medier egentlig handler om, var et godt spørgsmål at få afklaret, da sociale medier netop var temaet og dermed hele omdrejningspunktet for seminaret, der blev afholdt på Hotel Ebeltoft Strand 1.-2. december.

Skype - oplæg lidt på afstand

Ole Futtrup, salgschef og socialpædagog, Flexsus ApS, stod for seminarets andet oplæg, der handlede om implementering af en Skype-Light mulighed via Herbor. Han understregede sin pointe ved at gennemføre sit indlæg via Skype – et indslag, der blev godt modtaget af deltagerne. Flexus ApS forventer at have versionen klar til januar.

Sociale medier til hjerneskadede

Med sociale medier som tema kommer man ikke uden om YouTube og Facebook, der som bekendt bruges i vid udstrækning kloden rundt. På Teknologi-seminaret handlede oplæggene om disse medier om, hvordan de også kan være til glæde for mennesker med forskellige funktionsnedsættelser.

Oplæggene om sociale medier omfattede også den meget omtalte portal Second Life, der blev engagerende præsenteret og demonstreret af Ragnhild Engen, talepædagog ved Center for Rehabilitering og Specialrådgivning. Hun slog fast, at Second Life indeholder mange muligheder for mennesker med funktions-nedsættelser.

Mindre kendt i brede kredse er til gengæld det sociale medie ”Ansigt til ansigt”, der er udviklet specielt til mennesker med hjerneskade og heraf følgende kommunikationsvanskeligheder og som også blev præsenteret på seminaret.

Både Ragnhild Engen og de øvrige oplægsholderes præsentationer kan downloades via hmi.dk – følg linket i bunden af nyheden.

Deltagernes indspark

Seminarets anden dag bestod blandt andet af en præsentation og gennemgang af redskabet VelfærdsTeknologiVurdering, som er udviklet af Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

På anden-dagen havde deltagerne også selv mulighed for at byde ind med indspark i form af 15 minutters præsentationer af nyheder og tiltag fra deres egen hverdag. Det gjorde blandt andet Gert Melchiorsen og Laura Møller, hvis præsentationer også er at finde på hmi.dk.


Her kan du downloade præsentationer fra Hjælpemiddelinstituttets Teknologi-seminar 2010 (åbner nyt vindue)


Her kan du se program mm. for Teknologi-seminaret (åbner nyt vindue) 

Udgivet: 08-12-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere