socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Fusion: Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Nyt center samler 10 eksisterende centre og tre netværk

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev videnscentrene på handicap- og socialpsykiatriområderne knyttet til VISO for at fastholde og styrke det faglige vidensarbejde.

Formålet med at samle de forskellige vidensfunktioner under VISO var at sikre en bedre ressourceanvendelse og var et første skridt mod en mere hensigtsmæssig organisering af videnscenterressourcerne.

Som en fortsættelse af det arbejde har socialminister Benedikte Kiær besluttet, at 10 eksisterende videnscentre samt tre vidensnetværk, der allerede er tilknyttet VISO på forskellig vis, bliver samlet i ét center under det fælles navn ”Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri”.

Samlingen af det nye center træder i kraft 1. januar 2011, og de videnscentre og netværk, der kommer til at indgå i det nye center, er: Videnscenter for Autisme, Videnscenter for Døvblindfødte, VIKOM, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Dansk Videnscenter for Stammen, Videnscenter for Bevægelseshandicap, Videnscenter for Døvblindblevne, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Hørehandicap, Videnscenter for Synshandicap, Center for Små Handicap-grupper, Videnscenter for Socialpsykiatri, ASIUS, NDU og Vidensteamet.

Det nye center placeres organisatorisk i tilknytning til Servicestyrelsen og placeres fysisk i København, Aarhus og Aalborg.

”Sammenlægningen betyder, at vi bedre kan udnytte ressourcerne, så de, der hidtil har fået rådgivning, fortsat kan få det, samtidig med at vi kan yde en service over for andre grupper, som ikke hidtil har haft deres eget videnscenter”, siger socialminister Benedikte Kiær i en nyhedsorientering på socialministeriets hjemmeside.

Hjælpemiddelinstituttet indgår ikke som en del af centret, men videreføres som en selvstændig enhed og skal fortsat bidrage til vidensarbejdet i tæt samarbejde med det nye center.
Udgivet: 31-08-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere