socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyt netværk for fagfolk på kommunikationsområdet

Ole_Wriedt_presse.jpg
Hjælpemiddelinstituttet lancerer e-netværk for fagpersoner, der arbejder med teknologiske hjælpemidler til mennesker med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser.

Hjælpemiddelinstituttets konsulent Ole Wriedt er faglig ansvarlig for det nye netværk, som bidrager med deling af viden om informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler til personer med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser.

 

Netværk besvarer spørgsmål

”Hvordan kan man som pædagog bedst bruge kommunikationsprogrammer til alternativ og supplerende kommunikation eller synshjælpemidler, så de gør borgeren mere selvhjulpen? Hvad virker bedst, hvilke betjeningsmuligheder er der, og hvordan kan man føle sig sikker på, at man sammensætter og bevilger det bedste hjælpemiddel? Det er spørgsmål, som netværket vil hjælpe med at besvare,” siger Ole Wriedt.

Udviklingshastigheden af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler stiller store krav til sagsbehandlere, konsulenter, lærere og pædagoger.

”Med netværket kan fagpersoner få input til en mere ensartet bevilling og brug af de bedst mulige hjælpemidler til borgere med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. Og med netværkets juridiske team og muligheden for erfaringsudveksling i et lukket forum kan vi lette arbejdsdagen for deltagerne. Det har vist sig at være tilfældet for Hjælpemiddelinstituttets tre andre e-netværk,” siger han.

Fagligt forum

Svære funktionsnedsættelser af fysisk eller kognitiv art påvirker livskvaliteten og evnen til at kommunikere. Netværket har fokus på begge områder.

Kommunikation.hmi.dk er, kort sagt, et fagligt forum for sagsbehandlere, lærere, pædagoger, konsulenter, terapeuter og andre, der har en rådgivende, vejledende og bevilligende rolle, eller som har en direkte kontakt til brugere af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler og løsninger.

Brugerne er fx mennesker med:

 • tale- og sprogvanskeligheder
 • bevægehandicap
 • synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
 • hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
 • læse-skrivevanskeligheder i tilknytning til ovenstående funktionsnedsættelser

Netværket giver adgang til:

 • lukket forum for debat og erfaringsudveksling
 • mulighed for at søge råd hos et juridisk team
 • faglitteratur og anmeldelser af produkter og programmer
 • indblik i udbuddet af informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler
 • nyheder fra området.
 • gratis abonnement i 2010

Læs mere på kommunikation.hmi.dk.

 

Udgivet: 08-03-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere