Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Kommunikation
Du er her:

Et indblik i velfærdsteknologi på handicapområdet

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vidensafdækning om velfærdsteknologi på børnehandicapområdet. Vidensafdækningen undersøger, hvordan velfærdsteknologiske løsninger bliver brugt i den specialpædagogiske indsats for børn og unge med handicap i anbringelse.

Den nye vidensafdækning om velfærdsteknologi har fokus på børn og unge med handicap i anbringelse, men temaerne er relevante på tværs af målgrupper på det sociale område.


Resultaterne peger bl.a. på, at der er meget forskellige forståelser af, hvad velfærdsteknologi er og kan bruges til på tværs af kommuner, sundhedssektor og mellem forvaltning og praksis.


Vidensafdækningen henvender sig særligt til ledere af botilbud/specialdagtilbud, som ønsker inspiration til at komme i gang med at understøtte og udvikle medarbejdernes pædagogiske arbejde med teknologi og hjælpemidler sammen med børnene/de unge på tilbuddet.


Paneldebat

På baggrund af vidensafdækningen om velfærdsteknologi afholdt Social- og Boligstyrelsen en paneldebat i december 2022, som blev optaget. Videoen er netop blevet offentliggjort, og omhandler resultaterne og hertil drøftelsen af både udfordringer og potentialer ved velfærdsteknologiens rolle i den socialfaglige indsats for børn og unge med handicap.


Læs mere om vidensafdækningen, og se paneldebatten på sbst.dk

Udgivet: 20-02-2023

Social- og Boligstyrelsen- Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk