socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Få en bedre samtale med den afasiramte

Mennesker med afasi kan ved hjælp af evidensbaseret metode få støtte til at udtrykke sig. 

En erhvervet hjerneskade kan medføre ændringer både fysisk og mentalt. En af følgerne, der ses hos voksne med erhvervet hjerneskade, er afasi.

Afasi vil sige, at dele af sproget er gået tabt eller ”forstyrret” som følge af hjerneskaden. Ca. en tredjedel af personer med apopleksi har også afasi, når de bliver indlagt. Inden for det første halve år har 25-50 procent genvundet sproget.


Afasi findes i alle sværhedsgrader fra lette vanskeligheder med at finde ord til meget svære, hvor kommunikation næsten forekommer umulig. Det kan være meget vanskeligt at formulere tanker, ønsker og behov, og nøglen til god kommunikation skal som oftest findes hos samtalepartneren.


Kommunikativ partnertræning er en metode, som henvender sig til pårørende og fagpersoner, der er tæt på en person med afasi. Metoden sigter mod at give de pårørende/fagpersonerne strategier til at bedre kommunikationen med den, der har afasi.


Undervisningen kan foregå individuel eller i grupper. Der er evidens for, at partnertræning forbedrer de pårørende og fagpersonernes evne til at kommunikere med personen med afasi. Partnertræningen forbedrer formentlig også den afasiramtes evne til at kommunikere, når vedkommende kommunikerer med en trænet pårørende eller fagperson.


Kommunikativ partnertræning

I Danmark anvendes særligt metoden Supporting People with Aphasia (SCA) som et eksempel på kommunikativ partnertræning. (Simmons-Mackie N et al. (2010): “Communication partner training in aphasia: a systematic review”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, (91),1814-1837).


SCA er en anerkendt samtalemetode som kan anvendes både af logopæder, andre faggrupper som er i kontakt med borgeren samt af pårørende til afasiramte. Med SCA kan et menneske med afasi få tilbudt optimal støtte til at udtrykke sig og inddrages i en samtale.


SCA er udviklet på Afasi-instituttet i Toronto af professor Aura Kagan, som har mange års erfaring med forskning i kommunikation med afasiramte. Læs mere om metoden her Hjernesagen s. 11 ”Mere udbytterig samtale med den afasiramte"


I Danmark arbejder man med SCA på blandt andet Glostrup Hospital. Ambitionen er, at størstedelen af personalet på neurologisk afdeling skal kunne anvende metoden.

Udgivet: 09-04-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere