socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Aarhus samler viden om børns sprog og kommunikation i nyt kompetencecenter

Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation et netop åbnet

Kompetencecentret hører under Møllevangskolen, som i mange år har haft specialklasser for børn med høretab. I dag rummer klasserne også børn, der ikke har høretab, men som har impressive, ekspressive og pragmatiske vanskeligheder.


Det nye ved kompetencecentret er, at det nu også har tilbud til førskolebørn og til børn og unge fra nul til 18 år med sproglige vanskeligheder som følge af stammen.

"Hidtil har PPR kørt forløb for førskolebørn forskellige steder i byen, men nu samler kommunen disse forløb hos os, samtidig med at den trækker de førskolebørn hjem, som har gået i regionale tilbud", siger Majbritt Jensen.


Kompetencecentret ligger i et sproghus lidt væk fra skolen og finansieres af de penge, kommunen hidtil har brugt på egne og regionale specialydelser. Her kommer de specialuddannede medarbejdere også fra.

"Vi har ansat fire talehørelærere i kompetencecentret, mens PPR har tilknyttet en fysioterapeut og en psykolog, som begge er specialister i kommunikationsproblemer. I forvejen har vi talehørelærere i specialklasserne. Det interessante er, at vi får flere dygtige mennesker i spil, så de kan udvikle deres særlige viden", siger Majbritt Jensen.


Børn kan få et intensivt sprogbad

Kompetencecentrets har kapacitet til at betjene cirka 175 børn og unge årligt. De bliver visiteret til centrets tilbud af PPR.


"Vi har udviklet et såkaldt sprogbad, hvor skolebørn i 13 uger får to timers intensiv undervisning med en talehørerlærer, og hvor vi tester, om det var det, der skulle til. For førskolebørn varer forløbet 20 uger. Det er et stort indgreb i fire-fem åriges hverdag at skulle væk fra deres børnehave i to gange fire timer om ugen, så vi vil nøje vurdere, om det er den bedste måde at gøre det på, eller om vi eventuelt skal korte forløbet ned", siger Majbritt Jensen.


Kompetencecentret får også til opgave at udbrede viden om, hvordan forældre, dagtilbud, skoler og fritidstilbud i øvrigt bedst hjælper børn med vanskeligheder inden for sprog og kommunikation.


Tæt samarbejde med kompetencecenter for læsning

I forvejen har Aarhus Kommune et kompetencecenter for læsning på Rosenvangskolen i Viby, og de to centre skal arbejde sammen.

Ny pc-tablet sparer ordblinde og elever for kostbar spildtid


"Børn med kommunikationsvanskeligheder har også tit problemer med at lære at læse, fordi de kan have svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Derfor har vi aftalt, at vi skal arbejde sammen", siger Majbritt Jensen.


Kilde: folkeskolen.dk

Udgivet: 07-02-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere