socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Portal samler ny viden om undervisning og funktionsnedsættelser

Inklusion kræver viden og indsigt i handlemuligheder. Portalen Tilgængelighed til Uddannelse samler nu mere end 40 nye tekster,
der beskriver gode råd og vejledning i forhold til funktionsnedsættelser, undervisning og hjælpemidler til alle i uddannelsessystemet.

De mere end 40 nyskrevne tekster om otte udvalgte funktionsnedsættelser og undervisning er resultatet af et stort udviklingsprojekt på tilgængelighed til Uddannelse på EMU – Danmarks undervisningsportal.

På portalen kan man finde viden om ADHD, autisme, stammen, talblindhed, ordblindhed, hørehandicap, synshandicap og bevægelseshandicap samt undervisning og hjælpemidler.

Projektets fokus på praksisrelateret vidensdeling giver underviserne et konkret afsæt for inklusion af elever, studerende og kursister med særlige behov.

Det er centrale videnshavere og praktikere fra videnscentre, professionshøjskoler, skoler, gymnasier og handicaporganisationer, der har bidraget med tekster rettet mod netop deres felt.

Teksterne indeholder faktuel viden om funktionsnedsættelserne og rådgivning om, hvilke udfordringer man som underviser kan forvente i forhold til inklusionen af elever med funktionsnedsættelse, og hvordan man kan tage udfordringen op.

Hvert uddannelsesniveau har forskellige vilkår og behov for vejledning. Derfor er teksterne om undervisning inddelt i kategorierne grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelser og voksenuddannelser.

Bl.a. kan man om ordblinde elever i gymnasiet læse: ”I det daglige arbejde kan man:

være opmærksom på at skrive nye begreber på tavlen (selvom de har stået i en lektie).

lægge tavlefiler ud til eleverne, hvis der arbejdes med elektroniske tavler.

acceptere, at den ordblinde elev tager sit skriftlige forlæg med til tavlen, hvis der skal arbejdes med elevernes produkter på tavlen.

anerkende, at det kan være pinagtigt for en ordblind at skulle læse højt på klassen, og derfor varsle det, når man har tænkt sig, at de skal læse op, så de kan træne det hjemme.

være opmærksom på, at det kan være voldsomt for en ordblind elev at skulle udveksle skriftlige produkter med sine klassekammerater, hvis man planlægger’ del og stjæl’-aktiviteter eller lignende elevaktiverende processer.

arbejde med strategier, der er baseret på en morfologisk tilgang, når nye fagtermer og gloser skal introduceres.

have gennemtænkt den ordblinde elevs rolle i gruppearbejde, da der ofte ikke er tid nok, til at den ordblinde kan nå at læse/høre den nye tekst.”


Udviklingsprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Hjælpemiddelinstituttet, Undervisningsministeriet og UNI•C.

Besøg det nye område på portalen Tilgængelighed til Uddannelse på EMU – Danmarks Undervisningsportal (åbner nyt vindue)

Udgivet: 31-08-2011

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere