socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedsteksten

Socialstyrelsen inviterer 20. november 2018 til konference om velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. 
30-08-2018
Så er det allersidste chance for at deltage i den gratis netværksdag den 10. september 2018 i Odense. Temaet er inklusion og kommunikative miljøer. 
28-08-2018
Du kan stadig tilmelde dig kommunikationsnetværksdagen i Odense den 10. september 2018.   
 
20-08-2018
Bachelorprojektet ”Sammenhængen mellem kommunikation og livskvalitet for unge udviklingshæmmede” undersøger praksis på en specialskole. 
16-08-2018
Forældrene spiller en central rolle i unge med handicaps tilgang til kommunikationsteknologi viser nyt forskningsprojekt. 
14-08-2018
I Praksisnyt fra DUKH nr. 83 kan du læse om, hvordan tro og love-erklæringer anvendes i serviceloven – og i hjælpemiddelsagsbehandlingen. 
09-08-2018

Referencegruppen sender en sommerhilsen med en reminder om netværksdagen 10. september 2018.

08-08-2018
På grund af skift af underviser er startdatoen på Kommunikationscentrets IKT-uddannelse ændret. 
07-08-2018
En række apps kan hjælpe med tekstoplæsning, når du tager et billede af teksten. 
07-08-2018
”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” har fokus på det socialpædagogiske arbejde, herunder kommunikations- og dialogredskaber til inddragelse af borgere med kommunikative vanskeligheder. 
25-06-2018
På grund af ferie vil der være længere svartid på spørgsmål, der bliver stillet til juristen, i uge 29 til og med 32. 
25-06-2018
Kom og vær med, når kommunikationsnetværket inviterer til netværksdag i Odense 10. september, 2018. Dagen byder på spændende oplæg og faglige drøftelser under temaet ”Inklusion og kommunikative miljøer”.
19-06-2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og deltag på netværksdagen for kommunikationsnetværket den 10. september 2018. I år mødes vi i Odense. 
14-06-2018
Ifølge DUKH inddrages normaliseringsprincippet ikke altid tilstrækkeligt i kommunale afgørelser på handicapområdet. Princippet skal inddrages i sagsbehandlingen på samme måde, som Ankestyrelsen inddrager det. Læs artiklen i Praksisnyt fra DUKH, nr. 82, juni 2018.
13-06-2018
Som noget nyt kan du nu tilkendegive, hvis du synes et indlæg/svar er brugbart.
 
11-06-2018
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk