Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Bolig
Du er her:

Om bolig.socialstyrelsen.dk

Netværket bolig.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne.

Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og effektiv sagsbehandling inden for boligområdet.

Som deltager i netværket får du let og hurtig adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre.

Netværket tilbyder:

 • Oversigt og link til relevant lovgivning, vejledninger, bekendtgørelser mv.
 • Oversigt med resumé og link til alle relevante principafgørelser inden for boligområdet.
 • Omfattende oversigt over relevante artikler, litteratur og andre materialer med resumé og evt. link til kilden.
 • Henvisninger med link til relevante hjemmesider.
 • Oversigter over relevante hjælpemidler i form af online-kataloger.
 • Forum, hvor der kan diskuteres på livet løs.

Referencegruppe

Referencegruppen er netværkets faglige ballast, der med en solid erfaring fra praksis og med en stor faglig bredde på tværs af gruppen er med til at sikre et relevant, fagligt indhold på netværket. 


I referencegruppen sidder: 

 • Gitte Thranum Haldbæk 
 • Lone Sigbrand
 • Maria R. M. Vogt
 • Rigmor Lond
 • Susy West
 • Susanne Brun Gadeberg
 • Dorthe Skyldahl Sørensen. 

Referencegruppen på netværket Bolig

Maria R. M. Vogt og Dorthe Skyldahl Sørensen mangler på billedet.


Referencegruppen holder øje med praksis og bidrager til de årlige netværksmøder, bl.a. gennem forslag til temaer og foredragsholdere.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til faglig redaktør Gitte Thranum Haldbæk eller webredaktør Signe Skovgaard Schmidt

 

Social- og Boligstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk