socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png

Bolig.socialstyrelsen.dk

Netværket bolig.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne.

 
 

Snak med andre deltagere i Forum

I Forum kan du som deltager i netværket bolig.socialstyrelsen.dk stille spørgsmål, fortælle om dine erfaringer og have en dialog med de øvrige deltagere.  
 

Vidste du, at...  portraitPEFWJ271

 

- en konsulent er med til at sikre fagligheden i bolignetværket?

Konsulent Sarah Kjær er faglig konsulent på bolignetværket. Derudover er en fast referencegruppe med til at sikre det faglige indhold og udviklingen af netværket.
 

SigneSkovgaardSchmidt

- der er en webredaktør tilknyttet netværket? 

Du kan skrive til webredaktør Signe Skovgaard Schmidt, hvis du har forslag til nyheder og kalenderbegivenheder eller har spørgsmål. Signe udarbejder nyheder og andet redaktionelt indhold.

Vi modtager gerne forslag til emner, der kan have interesse for hele netværket. Det kan være problemstillinger, du ønsker at diskutere med de øvrige deltagere, eller gode erfaringer fra jeres kommune eller arbejdssted, som andre kan lade sig inspirere af.

 SarahMichelleSkelmose (2)

- netværket har tilknyttet en administrativ medarbejder?

Sarah Michelle Skelmose godkender og administrerer bl.a. tilmeldinger fra nye deltagere. Skriv til Sarah Michelle Skelmose, hvis du har brug brug for hjælp. 

 


- netværket har en referencegruppe, som kommer med input til det faglige indhold?

Referencegruppen er netværkets faglige ballast, der med en solid erfaring fra praksis og med en stor faglig bredde på tværs af gruppen er med til at sikre et relevant fagligt indhold på netværket. Referencegruppen bidrager også med indhold til de årlige netværksmøder, bl.a. gennem forslag til temaer og foredragsholdere.

 

Referencegruppen består af:

Anni Bank Agger, Birgit Høeberg, Lina Cicko, Lone Sigbrand, Lotte Farcinsen, Maria R. M. Vogt, Rigmor Lond, Sarah Kjær, Susanne Nielsen, Susy West.

 


 

 

 

 

Publiceres fra:
06-08-2020
Publiceres fra:
03-07-2020
Publiceres fra:
02-07-2020
Publiceres fra:
01-07-2020
Dato:
21-07-2020
Dato:
16-07-2020
Overskrift:
Dato:
07-07-2020
Dato:
25-06-2020
Overskrift:
Dato:
19-05-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk