social_boligstyrelsen_2023
sidliggodt.png
Du er her:

Reportage fra Tryksårskonferencen 2012

 

Tryksårskonferencen 2012 bød på seks seminarer samt hovedoplæg fra Helle Dreier, ergoterapeut, MSI og Vibeke Rischel, Anna Louise Pedersen og Anna Marie Clausen, som er sygeplejesker. Aldrig har der været så mange oplæg, deltagere og udstillinger som i år.

Af Maja Müller, Socialstyrelsen

tryksårskonferencen 2012De godt 300 deltagere blev budt velkommen på konferencen af konsulent ved Hjælpemiddelsinstituttet, Else Marie Hansen. Else Marie Hansen introducerede konferencen som igen i år handlede om at forebygge tryksår. I år var målsætningen for konferencen, at deltagerne gik derfra med en konkret plan for, hvordan de vil forebygge tryksår fremadrettet. I velkomsten omtalte Else Marie Hansen, at der i år var særligt fokus på praksisnære metoder og produktudvikling.

 

Årsagerne til tryksår

Første hovedoplæg blev holdt af Helle Dreier. Hun stillede her spørgsmålstegn ved, om den tryksårsforebyggende indsats er rationel. Helle Dreier er ergoterapeut og arbejder som fagkonsulent ved Holbæk kommune. Hun har mere end 10 års erfaring med forebyggelse af tryksår og siddestillingsanalyser.


I oplægget fortalte Helle Dreier om 7 vigtige faktorer, der kan forbedre den forebyggende indsats i forhold til tryksår. Hun omtalte blandt andet vigtigheden af det tværfaglige samarbejde mellem terapeuter, pleje- og sygepersonale. Tryksårsforebyggelse kan kun ske, hvis der er en forståelse på tværs af faggrupperne. En tværfaglig indsats giver mulighed for at komme hele vejen rundt om problemet.

Helle DreierHelle Dreier havde i sit oplæg også fokus på:
• Forskellen på liggerelaterede vævsskader og sidderelaterede vævsskader
• Årsagen til tryksår. Den rigtige intervention er meget vigtig
• Målgruppen – at forholde sig til de enkelte borgere
• Siddestillingskvaliteten, stabilitet og udnyttelse af det 3. støttepunkt
• Aktivitetsanalysen
• Individuel tilpasning af hjælpemidlerne


 

I løbet af oplægget var der drøftelser i grupper såvel som i plenum.

 

Maria Vogt, sagsbehandlende terapeut i Vejen Kommune deltog på Tryksårskonferencen og sagde følgende om Helle Dreiers oplæg:

”Det var et rigtig godt oplæg, og det var rart at få gjort tingene konkrete. Skellet mellem ligge- og siddetryksår var meget interessant. Jeg er selv ergoterapeut, og jeg kan relatere til det hele.”

IMG_1466.jpgEfter Helle Dreiers oplæg gik deltagerne ud til de forskellige udstillinger, hvorefter de paralle seminarer fulgte ved centersygeplejerske Karin Rybjer, konsulent Mary Petersen, fysioterapeut Bodil Christensen, konsulent Hanne Lily Ditlevsen, Anne-Birgitte Vogelsang og lektor Lene Gunningberg.

 

Patientsikkert sygehus

Dagens sidste hovedoplæg handlede om projekt ” Patientsikkert Sygehus”, hvor projektleder Vibeke Rischel og sygeplejerskerne Anna Marie Clausen og Anna Louise Pedersen fortalte om den tryksårsforebyggende indsats i projektet.
Kolding, Thy-Mors, Horsens, Næstved og Hillerød Sygehus er alle med i projektet, hvor målene er at reducere antallet af skader og antallet af tryksår med 50 procent.

Vibeke Rischel fortalte i sit oplæg om danske sygehuses tryksårsbehandlingen og forebyggelsen, og om udfordringerne ved at få implementeret den nye viden som hele tiden kommer på området. Det er netop implementering, som er fokus i projekt ”Patientsikkert sygehus”.

Anna Marie Clausen og Anna Louise Pedersen arbejder som sygeplejesker på Sygehus Thy-Mors, og de fortalte på konferencen om deres erfaringer med projektet i praksis.

De fortalte blandt andet om, at de på Sygehus Thy-Mors har valgt at implementere en ny form for tryksårsscreening, hvor patienternes hud jævnligt undersøges. Med et større fokus på screening og dokumentation end tidligere, er det nu 50 dage siden, at Sygehus Thy-Mors sidst har haft et tryksår.

 

En vellykket dag

Else Marie Hansen, udtalte efter konferencen:

”Det har været en fornøjelse af stå i spidsen for årets Tryksårskonference. Der har været en rigtig god stemning.
Oplægsholderne har været yderst veloplagte, og de formidlede deres budskaber på en rigtig god måde. Deltagerne har været aktive og spørgelystne”.


Også udstillingerne synes Else Marie fungerede rigtig godt. ”Udstillingerne på 1. salen var også rigtig gode, og der var stor interesse for dem. Dorte Læsø fra Handicare, som var med på udstillingen, fortalte mig, at hendes firma havde haft rigtig mange besøgene på deres stand. Dortes kollega var også imponeret over, at folk var så ”nørdet” med hensyn til at interessere sig for de specielle egenskaber ved de forskellige produkter”, siger Else Marie og fortsætter

”Nu håber jeg så på, at dagens målsætning blev nået, og at deltagerne rent faktisk går hjem og forbedrer indsatsen i forhold til forebyggelse af tryksår på deres arbejdsplads”.


Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk