Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Kommunikation
Du er her:

Oversigt over tilmeldte institutioner/enheder

 

Aktivitetshuset Magneten, Skive

Aktivitetscentret Blumesvej

AKU center Ejegod 

Allerød Kommune, Ældre og Sundhed
Alléskolen
ASK v/Robin Bredel
Autismecenter Storstrøm

Autisme Center Vestsjælland
Ballerup Kommune, Hjælpemiddelteamet
Behandlingscentret Østerskoven

Birkeskolen
Bo og Aktiv - aktivitetshus 

Bornholms Regionskommune, Hjælpemidler og Genoptræning
Bornholms Regionskommune, Kommunikationscentret
Brønderslev kommune, PPR
Bytoften Bo- og aktivitetscenter
Børnecenter København
Børnecentret Solbo
Børnehaven Lucernevej 

Børnehaven Spiren, Horsens
Børnehusene, Børneterapien - Nyborg, Middelfart, Odense
Børnehuset Lille Kolstrup

Børneinstitutionen Posekær

Børn & Læring
Camillehusene

CFD Rådgivning

CHK Sønderborg

Center Byhaven

Center for Døve 

Center for Høretab, Fredericia

Center for Kommunikation, Herning

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense 

Center for specialundervisning til unge og voksne, Kolding
Center for specialundervisning (CSV), Københavns Kommune
Center for Syn og Hjælpemidler, Mobilitet og Kommunikation, Århus
CKU-IKT Skive/Viborg

Cobi Rehab

CUBA, Kerteminde

CSV Randers

CSV Vejle kommunikation & teknologi 

Djurslandsskolen
Dybkær Specialskole

Døvblindehuset
Egedal kommune, Hjælpemiddelteamet/Den fælles visitation
Egedal Kommune, Sundheds- og Ældrecentret

Enghaveskolen, Odense
Egmont Højskolen
Esbjerg Kommune, Hjælpemiddelcentralen
Esbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg, Kommunikationscentret

Esbjerg Kommune, Specialundervisningscentret

Fanø Soft
Favrskov Kommune, Visitationen
Faxe Kommune, Center for Sundhed & Pleje

Fonden Skovhaven, Svendborg
Fredericia kommune, Hjælpemiddelafsnittet
Frederikshavn kommune, Bestiller og Myndighed
Frederikshavn Kommune, Center for Familie

Frederikssund Kommune, Ressourcefællsskab Øst 2
Frederikssund kommune, Visitationen og PPR
Furesø Kommune, Ældre- og Sundhedsforvaltningen
Faaborg-Midtfyn Kommune, Sundhed & Handicap
Geelsgårdskolen

Gentofte Kommune, Pleje og Sundhed, Hjælpemidler

Gladsaxe Kommune, Sundheds- og rehabiliteringsafdeling
Glostrup kommune, Visitationen
Gribskov kommune, Sundhedsafdelingen
Haderslev Kommune, Specialrådgivningen

Handikram
Hjernecenter Syd
Holbæk Kommune, CSU Holbæk, Specialrådgivningen
Horsens Kommune, Sundhed og Socialservice
Human Technologies Europe
Hvidovre Kommune, Ældre- og handicapafdelingen Pleje og Rehabilitering
Høje Taastrup Kommune, Sundheds- & Omsorgscentret

Hørsholm kommune, Center for Sundhed og Omsorg
Inhust IVS 

INSTITUT FOR SYN OG HØRELSE, Aalborg

Institut for Kommunikation og Handicap
Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
Instrulog A/S

ITECH ApS

Job & Aktivitetscentret Gentofte

Job & Aktivitetscentret Vestegnen

Jobcenter Sorø
Jonstrupvang Bebyggelsen
Kalundborg kommune, Ældre og voksenhandicap

Kirkebækskolen

Kjelmann Konsulting

KL

Klindt Consult

Klintebo Stjernehuset
Kommunikationscentret, Hillerød

Kommunikation og teknologi

KOMPAN

Københavns Kommune, Hjælpemiddelcentret

Københavns Proffesionshøjskole
Landsforeningen LEV
Lejre Kommune, Visitationen

Lions kollegiet
LOF Midtjylland

Lykkegårdsskolen, Varde
Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg
Løvvangskolen, Nørresundby
Maribo Skolen/Blæsenborgskolen - centerafdeling

MemoClock APS

Middelfart Kommune, Vestbo 

Middelfart Kommune, STU Middelfart
Mikro Værkstedet A/S

Munkehatten

NeuroFysisk Handicapcenter
Norddjurs Kommune, Sundhed og omsorg, Hjælpemiddelafd.
Nyborg Kommune, Myndighedsafdelingen

Nyborg Ungdomsskole

Nørrebjergskolen, Kommunikation

Platanhaven, Odense Kommune

PPR Nordfyn
PTU Rehabiliteringscenter
Randers Kommune, Visitationen
Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
Region Midtjylland, Institut for Kommunikation og Handicap
Region Syddanmark, CRS Mobilitetsafdelingen

Region Syddanmark, Handicapcenter Sydøstfyn 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Ringsted kommune, Myndighedsenheden
Rolighedsskolen Østermølle
Rosenvængets Skole
Roskilde Kommune, SCR Ungdom

Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelse 
Rudersdal Kommune, Ældreområdet
Rødovre Kommune, Hjælpemiddelafdelingen
Samsø Kommune, Sundheds- og familieafdelingen

ScanDis A/S

Sigrid Undset, Special Centret, Kalundborg
Silkeborg Kommune, Sundheds- og omsorgsafdelingen
Skanderborg Kommune, Handicap og Socialpsykiatri/Hjælpemidler

Skelbakken, Region Sjælland
Skibstedskolen, Kongerslev
Skolen i Ryparken 

Skovvangskolen, Allerød
Slagelse kommune, Myndighedsafdelingen

Socialt Udviklingscenter SUS

Solrød - Visitations-og koordinationsenheden
Sorø Kommune, Team Hjælpemidler

Specialcenter for voksne med handicap, Region Syd

Special Center Roskilde - SCR Roskilde
Specialskolen for Voksne Vendsyssel
Stensagerskolen

Storebæltskolen

Sundhedscenter, Tårnby
Sundskolen Centerklasserækken
Svendborg Kommune, Hjælpemiddelafdelingen
Syddjurs Kommune, Visitation og Hjælpemidler

Sødisbakke
Sønderborg Kommune, Børn og Famile
Søndre Skole Specialundervisningscenteret
Teknologi i Praksis, Århus

Tele Call 
Thisted Kommune - Kommunikationscenter Thisted
Thyværkstedet
Tønder Kommune, PPR

Tønder Kommune, Handicap

Tønder Kommune, THS Tønder
Tårnby Kommune, Forebyggelse og Omsorg

Uddannelsescenter UIU
University College Nordjylland, Ergo- og fys. terapeutudd.
University College Syddanmark

Urban C - Specialundervisningscenter

Vandkranen, Grindsted

Varde Kommune, Social- og handicapservice
Vasebæk specialbørnehave
Vestermarkskolen, Aars
Viborg Kommune PPR

V. I. Data
Videns- og Rådgivningscenter for Handicap, Nuuk
Videnscenter for Specialpædagogik, VISP Næstved 

VUC & HF Nordjylland 

VUK Aalborg

Værkstedet Nymarksvej Grindsted

Ørkildskolen, Svendborg
Østerled

Ådalskolen

Århus Kommune, Socialforvaltningen, Center for boområdet 

 

Publiceres fra:
20-12-2023
Publiceres fra:
30-11-2023

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
11-12-2023
Dato:
29-11-2023
Dato:
20-11-2023
Dato:
18-11-2023

Social- og Boligstyrelsen- Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk