socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

Om SidLigGodt.socialstyrelsen.dk

Online-netværket SidLigGodt.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for sagsbehandlende og trænende terapeuter og andre fagpersoner både i den offentlige og den private sektor. Netværket handler om at tilpasse den stående, den siddende og den liggende stilling til mennesker med nedsat funktionsevne – altså positionering 24 timer i døgnet.

Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og en effektiv sagsbehandling inden for området samt at stille en platform til rådighed, så deltagerne får let adgang til:
• Videns- og erfaringsudveksling
• Samlet information på området
• Specialistbistand

Som deltager i netværket får du let og hurtig adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Du kan desuden få rådgivning fra to eksperter og netværkets øvrige deltagere.
Netværket tilbyder:
  • Adgang til specialistrådgivning ved Fysioterapeut Dorte Støvring, DS Consulting og Ergoterapeut Erik Johansen, Specialrådgivningen, Rødovre kommune.
  • Oversigt over og link til relevant lovgivning, vejledninger, bekendtgørelser mv.
  • Oversigt med resumé og link til alle relevante principafgørelser inden for området.
  • Omfattende oversigt over relevante artikler, litteratur og andre materialer med resumé og evt. link til kilden.
  • Henvisninger med link til relevante hjemmesider.
  • Dynamisk vidensbank (wiki) om positionering 24 timer i døgnet, som opbygges i takt med, at medlemmer lægger opslagsord, viden og erfaringer ind.
  • Oversigter over relevante hjælpemidler i form af online kataloger.
  • Fagligt debatforum, hvor der kan diskuteres på livet løs.
     

Abonnementspriser

Kommuner
Prisen for et års abonnement afhænger af kommunens størrelse.
 
 0-39.999 indbyggere

 pris 3.120 kr.

 

 40.000-99.999 indbyggere

 pris 5.200 kr.

 

 100.000 –149.999 indbyggere

 pris 8.320 kr.

 

 150.000- 200.000 indbyggere

 pris 10.400 kr.

 

 Over 200.000 indbyggere

 pris 15.600 kr.

 


Bemærk priserne er ekskl. moms. 


Hvis din kommune har abonnement på Bil.socialstyrelsen.dk og Bolig.socialstyrelsen.dk gives der 10% rabat på abonnementet til Sidliggodt.socialstyrelsen.dk .
 

Virksomheder og institutioner

For virksomheder og ikke-kommunale institutioner er prisen for et års abonnement 2600 kr. ekskl. moms.

Abonnementet giver adgang til medlemskab for alle den juridiske enheds medarbejdere. Som medarbejder skal du tilmelde dig individuelt, og du får dit eget brugernavn og adgangskode via netværkets tilmeldingsside.

Læs mere om betingelser for medlemskab

 

Priser for et abonnement 2017 -

Den løbende abonnementsafgift forhøjes automatisk årligt uden forudgående varsel hver den 1. januar på baggrund af stigningen i det af Danmarks Statistik fastsatte nettoprisindeks for oktober i det forudgående år. 

 

Opsigelse af abonnement

Abonnement på SidLigGodt.socialstyrelsen.dk kan opsiges af såvel Socialstyrelsen som af deltagere med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af et år. Hvis ikke abonnementet opsiges, løber det automatisk videre.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Else Marie Hansen eller Sarah Michelle Skelmose.

 

Se oversigt over tilmeldte kommuner.

 

Se oversigt over virksomheder, regioner og andre.

 

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere