socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Bilbekendtgørelse er i høring

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om støtte til køb af bil pågår lige nu.

Der er lagt op til to overordnede ændringer i bilbekendtgørelsen - ændringerne omfatter, at følgende bliver ophævet: 

  • Betaling for lægeerklæringer i sager om støtte til køb af bil
  • §§ 10 og 17 – da hjemmel i brandstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven til at udstede bestemmelserne er ophævet.

Social- og Ældreministeriet modtager bemærkninger frem til mandag 2. maj, kl. 12. Eventuelle bemærkninger bedes sendt med e-mail til cask@sm.dk med kopi til p-handicap@sm.dk


Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Carsten Skærbæk på telefon 4185 1030. 


Læs mere på Høringsportalen 

Udgivet: 26-04-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk