Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Bolig
Du er her:

Vil du være en del af referencegruppen på Bolignetværket?

Et af referencegruppens medlemmer har valgt at træde tilbage og lade nye kræfter tage over. Derfor sender vi nu en forespørgsel ud til netværkets medlemmer, om der sidder en sagsbehandler, som har lyst til at deltage i Bolignetværkets referencegruppe? 

Arbejdsopgaverne i referencegruppen består i:

 • Bidrage med praksisviden på Socialstyrelsens online-netværk og være ambassadør i jeres praksisfelt.
 • Deltage i et til to årlige referencegruppemøder, som Socialstyrelsen afholder, typisk et kortere virtuelt og et længere fysisk.
 • Indflydelse på indholdet af online-netværkets årlige netværksmøde. Hvor muligt kan gruppen bidrage til afholdelsen af det årlige netværksmøde, fx ved at stille lokaler til rådighed, holde oplæg, forberede materialer (ex. cases) til gruppearbejde, planlægge og udføre praktiske opgaver på dagen.
 • Bidrage med indhold til online-netværket, fx i form af nyheder, arrangementer, redskaber m.m.
 • Spille en aktiv rolle, når der skal svares på spørgsmål i online-netværkets forum.

Hvis det er noget, som du kunne tænke dig at være en del af, er du velkommen til at sende en mail til faglig redaktør Gitte Thranum Haldbæk på: 

gthh@socialstyrelsen.dk


Vi håber, at flere har lyst til at melde sig. I så fald vil der ske en udvælgelse hvor vi bl.a. vil kigge på antal års erfaring med sagsbehandling efter SEL § 116 samt tilstræbe en geografisk spredning ift. referencegruppens medlemmer.


Referencegruppens nuværende medlemmer:

 • Gitte Thranum Haldbæk (Social- og Boligstyrelsen)
 • Lone Sigbrand (Tidl. BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø v. Aalborg Universitet)
 • Maria R. M. Vogt (Vejle Kommune)
 • Rigmor Lond (Kommunernes Landsforening)
 • Susy West (Lyngby-Taarbæk Kommune)
 • Susanne Brun Gadeberg (Lemvig Kommune)
Udgivet: 20-02-2023

Social- og Boligstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk