socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Stor indsats for coronatest i udsatte boligområder

Boligsociale medarbejdere i Aarhus har gjort en ekstra indsats for mobile testcentre, så flere beboere er blevet testet for corona.

I august 2020 har de boligsociale medarbejdere i syv udsatte boligområder i Aarhus støttet op om Region Midtjyllands mobile corona-testcentre. De har gjort en ekstra indsats, både i forhold til strøm til testpersonalets computere, kødannelse og information til de borgere, som skulle testes.


Det er en boligsocial helhedsplan, som har været et samarbejde mellem AAB, Ringgården, AlmenBo Aarhus, Boligkontoret Århus og Aarhus Kommune med tilskud fra Landsbyggefonden, hvor sidstnævnte bl.a. er repræsenteret på dette års netværksmøder til november.


Helhedsplanen har haft særligt fokus på, at især de sårbare grupper i boligområderne skulle testes. Det har primært handlet om de unge, alkoholikere og personer med anden etnisk baggrund, men også personer med psykiske eller fysiske handicap har der været ekstra fokus på at hjælpe. I disse tider er denne indsats og hjælp til sårbare grupper ekstra vigtig.


Læs mere om indsatsen på Fagbladet Boligens hjemmeside.

 

Udgivet: 07-09-2020
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk