socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Hvad skal der til for at ændre indeklimaadfærd?

Opvækst, vaner, økonomiske vilkår og individuelle præferencer styrer vores indeklimaadfærd, viser en ny rapport fra BUILD. Den sætter fokus på, hvad der skal til for at få beboere i lejeboliger til at udøve en sundere indeklimaadfærd – viden, der kan være til gavn for personalets indsats i beboernes hjem.

De fleste af os kender nok de mest basale indeklimaråd om fx at lufte ud dagligt og ikke at tørre vasketøj indenfor, men det er ikke ensbetydende med, at vi følger rådene.
Indeklimaadfærd er nemlig styret af en række forskellige sociale, kulturelle og økonomiske faktorer, der påvirker vaner og hverdagspraksisser, uanset vores viden om indeklima. Det viser ”Forprojekt om påvirkning af indeklimaadfærd” fra BUILD. 


Projektet har haft til formål at indsamle viden om beboere i lejeboligers viden, hverdagspraksisser, barrierer og udfordringer i forhold til en hensigtsmæssig indeklimaadfærd, inden for temaerne:

  1. Partikelforurening
  2. Fugt
  3. Kemikalier
  4. Temperatur. 

Personlig kontakt med fx personale samt praksiskampagner bliver fremhævet som gode måder at formidle viden om indeklima til beboerne. Her er det vigtigt at have øje for, hvordan beboerne konkret kan ændre indeklimapraksis via praksisnære løsninger som fx en affugter i lejlighederne. 

Løsningerne skal være nemme at betjene og implementere, de må ikke karambolere med beboernes hverdagsliv, og de skal i sidste ende sikre, at beboerne selv kan mestre et hjem med godt indeklima.


Rapporten "Påvirkning af indeklimaadfærd" på sbi.dk  

Udgivet: 19-08-2020
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk