socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Borgerens livskvalitet og værdighed kommer før GDPR

Det individuelle, socialfaglige skøn gælder også ift. databeskyttelse (GDPR), lød budskabet fra Datatilsynets sikkerhedsspecialist på kommunikationsnetværksmødet 2020. Her blev deltagerne opfordret til at søge dialogen med ledelsen om lempelser ift. GDPR i deres kommune, hvis der er et behov. 

Arbejder du med de svageste borgere, der fx ikke får åbnet beskeder i e-Boks, kan det besværliggøre indsatsen. På årets kommunikationsnetværksmøde delte Allan Frank, cand.jur. og sikkerhedsspecialist ved Datatilsynet, sine overvejelser ift. databeskyttelse (GDPR), og hvordan man arbejder med og omkring GDPR.

GDPR kan være et velbegrundet fravalg

Som fagperson skal du hele tiden vurdere den enkeltes sag og borgerens situation, men kun afvige forordningen, hvis det er nødvendigt for, at borgerens øvrige rettigheder ikke lider overlast. Livskvalitet og værdighed går med andre ord forud for GDPR:


”I skal også bruge individuelt skøn ift. GDPR. Hvad er vigtigst: at borgeren møder op, eller at mailen bliver sendt sikkert og krypteret? Passer forordningen ikke, så kan man afvige den, hvis andre af borgerens rettigheder lider overlast. Det er sådan, I skal tænke,” fremhævede sikkerhedsspecialisten, ”er sms-en den eneste løsning, så I når socialfagligt i mål, så sender I en sms.”

Dokumentér behovet for anden praksis

Allan Frank opfordrede deltagerne til at give cheferne i kommunen socialfagligt modspil og berettede om, hvordan København og flere af omegnskommunerne har dokumenteret behovet for at ændre praksis ift. GDPR og nogle af deres svageste målgrupper.


GDPR som lovgivning skal ses ind i et skøn ift. kerneopgaven - opfordringen lød også på at få styr på undtagelsesreglerne og at få dokumenteret det faglige valg.


Databeskyttelsesloven på retsinformation.dk


 

 
Udgivet: 24-02-2020
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk