socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Omlægning af online-netværkene

Socialstyrelsens online-netværk er blevet omlagt økonomisk og administrativt, så det nu er gratis for medarbejdere i kommuner og institutioner at deltage. En ny søgefunktion til juristernes spørgsmål/svar er desuden på vej.  

Omlægningen af online-netværkene har medført, at der fremover alene kræves betaling for deltagelse i netværksmøderne på de enkelte netværk. For at sikre at alle interesserede har mulighed for at deltage i netværksmøderne, vil Socialstyrelsen tilstræbe, at deltagerbetalingen bliver så lav som muligt.


Samtidig er en ny søgefunktion i spørgsmål/svar fra jurister og specialister ved at blive udviklet, som er klar til september 2019. Det vil altså fremover blive lettere at trække på kollegers spørgsmål og på de svar, som juristerne og specialisterne har givet gennem tiden.


Ankestyrelsen vil også være tydelig på online-netværkene, så det fremgår, hvordan de bedst kan understøtte praksis.


Omlægningen medfører, at de specialiserede jurister, der indtil nu har været tilknyttet netværkene, stopper deres rådgivning midt august 2019.


Online-netværkene er målrettet alle relevante medarbejdere inden for kommuner og institutioner, der arbejder med hjælpemiddelområdet.     

 
Udgivet: 03-07-2019
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk