socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ankestyrelsens principafgørelse om kompensationsprincippet

Ankestyrelsen genopfrisker regler om kompensationsprincippet for kommunerne 

Borgere med handicap kan få hjælp efter kompensationsprincippet. Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse genopfrisket, hvad kompensationsprincippet handler om som følge af, at nogle kommuner har haft for meget fokus på økonomi og besparelser.


Ligestilling ift. borgere med funktionsnedsættelse

Kompensationsprincippets formål er, at borgere med en funktionsnedsættelse i videst muligt omfang bliver kompenseret for følgerne af funktionsnedsættelsen og dermed stilles lige med andre borgere. Det er vigtigt, at borgeren er i stand til at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.


Selvhjulpne borgere, så vidt muligt

Kommunerne skal tage udgangspunkt i de opgaver, som personen med en funktionsnedsættelse ville have varetaget, hvis personen var rask. Og hvis det ikke er muligt, at borgeren bliver i stand til at klare sig selv, så bør indsatsen fokusere på, at borgeren i hvert fald bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt.


Læs principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside.


 

Udgivet: 08-03-2019
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk