socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

”Manglende medvirken” alene kan ikke bremse hjælpen

En kommune har ikke lov til at afslå eller stoppe hjælpen, kun fordi en borger ikke medvirker til at oplyse sagen. Det kræver en konkret vurdering - bl.a. af, om det har betydning for borgerens sag – og om kommunen har adgang til de relevante oplysninger, oplyser Ankestyrelsen. 

Overvejer en kommune at skippe hjælpen til en borger på baggrund af manglende medvirken, kræver det mere end det. Der skal fortages en konkret vurdering af, om det rent faktisk betyder noget for borgerens sag – og dermed også et grundigt blik på om kommunen allerede har de oplysninger, som efterspørges.


Det er frivilligt for borgeren, om han/hun ønsker at deltage, men borgere, der allerede får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.


Kommunen skal desuden, skriftligt, informere borgeren om, hvilken konsekvens det har ikke at medvirke – i så fald vil sagen blive afgjort på baggrund af de foreliggende oplysninger. Det skriver Ankestyrelsen i sit nyhedsbrev nr.6/2018.


Artiklen ”Kommunen kan ikke afslå eller stoppe hjælp, kun fordi en borger ikke har medvirket til sagens oplysning” på ast.dk

 
Udgivet: 16-01-2019
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk