socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Normaliseringsprincippet skal mere i spil i kommunale afgørelser på handicapområdet

Ifølge DUKH inddrages normaliseringsprincippet ikke altid tilstrækkeligt i kommunale afgørelser på handicapområdet. Princippet skal inddrages i sagsbehandlingen på samme måde, som Ankestyrelsen inddrager det. Læs artiklen i Praksisnyt fra DUKH, nr. 82, juni 2018.

Kommunale afgørelser inden for handicapområdet inddrager ikke normaliseringsprincippet nok, skriver DUKH i en artikel i juni-udgaven, 2018.

Normaliseringsprincippet, som ifølge DUKH er et af de bærende principper indenfor dansk handicappolitik, er retten til et liv så nær det normale som muligt. Uanset handicap skal der være mulighed for at vælge uddannelse, arbejde og bolig m.v. i det omfang, det er muligt. Uanset handicap skal der være mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med ikke-handicappede i det omfang, det er muligt.

Normaliseringsprincippet skal inddrages i sagsbehandlingen

DUKH ser ikke ret ofte – i de afgørelser, som de får fra borgerne – at normaliseringsprincippet er blevet inddraget. Efter DUKH’s vurdering vil der kunne træffes flere korrekte afgørelser af borgernes ansøgninger om hjælp, hvis kommunerne konsekvent i sagsbehandlingen inddrager de handicappolitiske principper, herunder normaliseringsprincippet.


DUKH finder, at der er en klar pligt til for kommunerne at inddrage bl.a. normaliseringsprincippet, når det skal afklares, om en borger har ret til at få bevilget en ansøgt ydelse. Normaliseringsprincippet skal inddrages i sagsbehandlingen i kommunerne på samme måde, som Ankestyrelsen inddrager det i principafgørelserne.


Læs hele artiklen i Praksisnyt nr. 82 fra DUKH 

 

 


 

Udgivet: 13-06-2018
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk