socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Resultater fra brugerundersøgelsen 2017

Redaktionen vil gerne sige tak for positive og konstruktive tilbagemeldinger i årets brugerundersøgelse. 

Næsten alle jer, der har deltaget i årets brugerundersøgelse på de forskellige netværk, er overordnet tilfredse eller meget tilfreds. Mange af jer giver udtryk for, at især Forum er et godt sted med mulighed for at sparre, hente viden og erfaringsudveksle.


Juristerne/specialisterne er også en af de mest brugte funktioner på netværkene. Alt i alt tilbyder online-netværkene en bred faglig viden, som kan lette opgaveløsningen og give kendskab til praksis i andre kommuner. På flere af netværkene går det også igen, at I som deltagere er glade for de nyheder, der bliver lagt ud.

Kan være svært at skabe overblik i indhold

Som deltagere siger I, at det kan det være vanskeligt at få overblik over den tilgængelige viden på netværkene. Især søgefunktionen giver udfordringer for mange af jer. Der er efterhånden også så mange spørgsmål og svar under juristerne, at det er svært at finde netop det spørgsmål/svar, som der er brug for. Redaktionen undersøger, om det er muligt at gøre søgefunktionen bedre, inden for rammerne af de midler, der er til rådighed.


Andre udfordringer, der går igen i brugerundersøgelsen, er manglen på tid til at deltage aktivt på netværkene i en travl hverdag. Lige nu arbejder redaktionen på muligheden for en funktion, hvor man kan tilkendegive, at en anden deltagers svar har været godt/ brugbart, som også er et ønske, der er gået igen i undersøgelsen.

Brug hinanden – sammen ved vi mere

Mange af jer bidrager aktivt til netværket. Andre holder sig opdateret via netværket og oplever at kunne finde svar i tidligere spørgsmål i Forum. Nogle er nye og har ikke haft mulighed for at bruge netværket så meget endnu, mens andre føler, at det kan være svært at ”udstille egen uvidenhed”. Vi håber, at I får lyst til at stille eller svare på spørgsmål i jeres tid på netværkene.


Redaktionen vil gerne sige tak for jeres besvarelser. Vi forsøger at tage jeres feedback til efterretning, når vi fremadrettet arbejder med netværkene, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2018.

 
Udgivet: 15-03-2018
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk