socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Høring over udkast til vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift

Børne- og Socialministeriet har sendt et udkast til vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift til høring.
 

Den væsentligste ændring er, at vejledningen trækkes ud af ”vejledningen om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v.” og formuleres i en selvstændig vejledning. Der er ikke indholdsmæssige ændringer i udkastet til vejledning, der indeholder en videreførelse og opdatering af det relevante vejledningsstof i den hidtidige vejledning på området.


Herudover er der foretaget sproglige og lovtekniske opdateringer af den hidtidige vejledning på området.


Høringsfristen er 1. december 2017, og vejledningen træder i kraft d. 1. januar 2018.


Læs mere på høringsportalens hjemmeside.


 

 
Udgivet: 07-11-2017
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk