socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ændringer i serviceloven får betydning for ergoterapeuters arbejde

Folketinget reviderer serviceloven på områder, der påvirker ergoterapeuternes arbejde i kommunerne. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2018. 

Fra starten af 2018 ændrer serviceloven sig på områder, som ergoterapeuter i kommunerne beskæftiger sig med. Fx vil rehabilitering og inklusion fremgå tydeligere i formålsparagraffen for servicelovens voksenbestemmelser § 81, på hjælpemiddelområdet er der indføjet to nye fælles bestemmelser om hjælpemidler (§112) samt forbrugsgoder (§ 113), og kommunerne får nye muligheder for at sætte ind med tidlige forebyggende indsatser – for bare at nævne nogle af ændringerne.


Læs mere på Ergoterapeutforeningens hjemmeside


Hent opslaget over ændringerne på Ergoterapeutforeningens hjemmeside (pdf)

Udgivet: 05-09-2017
Publiceres fra:
18-01-2022
Publiceres fra:
13-01-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
22-12-2021
Publiceres fra:
21-12-2021
Overskrift:
Dato:
13-01-2022
Dato:
11-01-2022
Dato:
10-01-2022
Dato:
07-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk