socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ændringer i byggereglement sendt i høring – bliver kravet om niveaufri adgang ophævet?

Ændringer i byggereglementet fjerner det krav om niveaufri adgang, som i dag sikrer alle borgere adgang til nybyggede enfamiliehuse, uanset funktionsniveau. Danske Handicaporganisationer forholder sig kritisk til forslaget.

Billede af husbyggeriTransport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) stiller forslag om ændringer i bygningsreglementet, hvor blandt andet kravet om niveaufri adgang til nybyggede enfamilieshuse bliver fjernet.


Det giver anledning til debat i forskellige medier, og især Danske Handicaporganisationer mener, at forslaget vil begrænse mennesker med handicap. 


Læs om ændringerne i byggereglementet her 
 

Læs, hvad Danske Handicaporganisationer mener om ændringerne i byggereglementet her

Udgivet: 24-04-2017
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk