socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Opdateret vejledning om specialtilpasning af hjælpemidler

Lægemiddelstyrelsens vejledning er nu tilgængelig

figurmedbog"Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål" er offentliggjort den 13. december 2016. 

Den er målrettet fagpersoner, der arbejder med visitering af brugere til medicinsk udstyr og tilpasning af medicinsk udstyr (herunder hjælpemidler), fx læger, ergoterapeuter og personale på hjælpemiddeldepoter.


Du kan læse mere i Lægemiddelstyrelsens nyhedsbrev og i vejledningen.

Udgivet: 04-01-2017
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk