socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Socialstyrelsen siger tak for tre vellykkede netværksmøder

Kære medlemmer af bolignetværket.


Efter tre vellykkede netværksmøder i Vejle, Roskilde og Ålborg, vil vi gerne sige tak for den store tilslutning. To punkter var på dagsordenen:
  • Den nye struktur i Ankestyrelsen og gennemgang af centrale SM-afgørelser på boligområdet ved fuldmægtig Jette Bjørner fra Ankestyrelsen.
  • Gennemgang af processen og diverse problemstillinger vedrørende ”pose-penge-løsninger” i større boligsager ved ergoterapeut Susanne Nielsen fra Esbjerg Kommune. 

Gennemgangen af ”pose-penge-løsninger” var baseret på Esbjerg Kommunes måde at behandle disse sager på, men andre gode erfaringer kom også i spil. Diskussionerne gik livligt og der var mange gode spørgsmål, som ikke alle kunne besvares her og nu. 


Der er mange forskellige måder at administrere ”pose-penge-løsninger” på rundt om i kommunerne, da det ikke er beskrevet i lovgivningen. Forhåbentlig bliver det skrevet ind i den igangværende revision af Lov om Social Service, således at det bliver lettere for kommunerne at administrere området.


På møderne viste der sig flere eksempler på information til borgerne og muligheder for indhentelse af oplysninger. 

Til inspiration vedhæftes tre filer - en samtykkeerklæring fra Lemvig Kommune og to informationsskrivelser fra Odense kommune. De vedhæftede filer finder du nedenfor: 

Mange hilsener fra

Anne Christensen 


Udgivet: 08-12-2014
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Dato:
03-08-2022
Dato:
29-07-2022
Dato:
28-07-2022
Dato:
12-07-2022
Dato:
30-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk