socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Velfærdsteknologi = selvhjulpenhed = livskvalitet

En masterafhandling på masteruddannelsen i Social Integration ser nærmere på, hvilken betydning det har for personer med funktionsnedsættelser at være selvhjulpne i eget hjem. Læs afhandlingen her.

Inger_Kirk_Jordansen_500.jpg

Hjælpemiddelinstituttets konsulent, Inger Kirk Jordansen står bag opgaven som bolignetværket nu får nem adgang til.

”I en tid, hvor der tales om evidensbaseret praksis på det sociale område, er det min forhåbning, at resultaterne af den undersøgelse, der beskrives i denne opgave, vil kunne bidrage til, at beslutningen om velfærdsteknologi i fremtiden vil blive foretaget på et mere kvalificeret
grundlag,” siger Inger Kirk Jordansen.

Hvad betyder det fx for en person med omfattende funktionsnedsættelser at han selv kan trække sine gardiner fra og åbne sine vinduer selv. Hvad betyder det at kunne klare den intime del af toiletbesøget selv, eller selv at kunne starte en cd og lytte til sin musik, når man har lyst. Det er nogle af de spørgsmål som masterafhandlingen undersøger.

Konklusionen er, at velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet har betydning for, at personer med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser i højere grad oplever ligeværd samtidig med, at de føler sig socialt integreret i samfundet.

I opgaven undersøger Inger Kirk Jordansen også, hvilken indflydelse velfærdsteknologiske hjælpemidler har på medarbejdernes arbejdsforhold. 

Læs: "Velfærdsteknologi. Ambient Assisted Living - Technology. Masterafhandling" (pdf) (åbner nyt vindue)

Download Interviewguiden fra Masterafhandlingen (pdf) (åbner nyt vindue)

Udgivet: 10-03-2010
Publiceres fra:
06-08-2020
Publiceres fra:
03-07-2020
Publiceres fra:
02-07-2020
Publiceres fra:
01-07-2020
Dato:
21-07-2020
Dato:
16-07-2020
Overskrift:
Dato:
07-07-2020
Dato:
25-06-2020
Overskrift:
Dato:
19-05-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk