socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
Boligkonference
HUSK: Tilmeld dig Boligkonferencen inden den 10. august
24-06-2009
Rådgivning om tilgængelighed i fare
DH frygter, at rådgivning om tilgængelighed hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) forsvinder.
25-06-2009
Nye spændende redskaber til sagsbehandleren på boligområdet
Ergoterapeut Karin Helany fra Kolding Kommune har udviklet to spændende nye redskaber.
26-06-2009
Laboratorium for velfærdsteknologi
Sæt kryds i kalenderen til workshop i Odense den 3. september 2009
30-06-2009
Hurtig adgang til faglig sparring!
74 kommuner og ialt 382 personer er medlem af Bolignetværket!

Det betyder, at du let og hurtig kan komme i kontakt med kolleger fra hele landet. Så fat tastaturet og spørg løs - eller byd ind med dine erfaringer.

03-09-2009
Boligændringernes ABC og Plan for sagsbehandling efter servicelovens § 116
Der er lagt to nye redskaber ind under litteraturmodulet. Det drejer sig om Boligændringernes ABC og Plan for sagsbehandling efter servicelovens § 116. Begge redskaber er udarbejdet af ergoterapeut Karin Helany fra Kolding Kommune. 
03-09-2009
Arkitekter med interesse for området
Bolignetværket indsamler kontaktoplysninger om arkitekter, der har interesse, viden og erfaringer med boligområdet i tilknytning til personer med funktionsnedsættelser...
03-09-2009
Ventetid på bolig er eksploderet i Århus
Flere voksne med et handicap i Århus betyder, at der er for få boliger.
14-09-2009
Samarbejde med DUKH
Bolignetværket har indledt et samarbejde med Den Uvildige Konsulentordning på Hjælpemiddelområdet (DUKH).
22-09-2009
Ny guide til bedre tilgængelighed i idrætsanlæg
Handicapidrættens videnscenter har lavet en web-guide, der kan bruges som inspiration til indretning af idrætsrum for alle. Det er ikke just et ansvarsområde, der falder inden for SEL § 116, men måske kan man alligevel finde nyttig viden og inspiration.
03-10-2009
Vejledning til seniorer og ældre om ældrevenlig ejerbolig
Boligejernes videncenter, Bolius, beskriver på deres hjemmeside en række gode råd til ældre og seniorer, som de kan bruge som hjælp til at afklare deres fremtidige boligbehov. Måske kan sagsbehandlerne på boligområdet henvise deres ældre borgere til hjemmesiden, nåri borgerens ønsker og behov ligger uden for kommunens ansvarsområde.
03-10-2009
Test af toiletter med vaske- og tørrefunktion i Kolding kommune
8 personer (2 hjemmeboende, 2 i ældrebolig, 1 i plejebolig og 3 personer på dagcenter) har afprøvet toiletter med vaske- og tørrefunktion i 4 til 8 uger. Der blev også afprøvet en løsning, hvor toilettet tillige var påsat en toiletsædeløfter. 
Læs den samlede vurdering..
03-10-2009
Test af strygerobot og robotstøvsuger
Beboere og medarbejdere på et plejehjem har fået en selvkørende støvsuger og gulvvasker, en strygerobot og meget andet, der hjælper med at forbedre arbejdsmiljøet, og som giver medarbejderne ekstra tid til at snakke med beboerne.
03-10-2009
Projekt om loftslifte
Serviestyrelsen har fået støtte til et projekt om afprøvning af teknologier til forflytning og vending/lejring. Formålet er at demonstrere og opnå de mulige produktivitetsgevinster ved teknologier til forflytning og vending/lejring, bl.a. i form af mindre forbrug af hjemmehjælp, bedre fysisk arbejdsmiljø samt forbedret servicekvalitet overfor borgerne. 
03-10-2009
Boligkonferencen 2009
De teknologiske muligheder udnyttes slet ikke, og med en mere lempelig tolkning af reglerne ville mange mennesker med funktionsnedsættelser kunne opnå en langt større selvhjulpenhed og uafhængighed i hverdagen
12-10-2009
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk