socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
Netværksmøder 2016
TEMA: Nybyggeri – Hvordan når vi frem til den rigtige afgørelse?
24-10-2016
Reviderede indkøbsskabeloner til hjælpemidler
Socialstyrelsen har revideret sine indkøbsskabeloner for toilet- og badehjælpemidler. Der findes skabeloner inden for ti områder af hjælpemidler, 27 skabeloner i alt.
02-11-2016
Brugerundersøgelse af bolig.socialstyrelsen.dk
Deltag i brugerundersøgelsen og vær med til at udvikle og forbedre netværket
10-11-2016
Ny webredaktør på netværket
Pr. 1. november startede Helle Nyhuus som ny webredaktør
14-11-2016
Forbedring af login-mulighederne
Nu er det blevet nemmere at skifte mellem flere netværk uden at logge på igen
23-11-2016
Hjælp til at skrive en afgørelse
Ankestyrelsens Håndbog kan vejlede dig i at opbygge en afgørelse korrekt
29-11-2016
Resultater af brugerundersøgelsen 2016 i Bolignetværket
Redaktionen vil gerne sige tak for jeres positive og konstruktive tilbagemeldinger i årets brugerundersøgelse
15-12-2016
Opdateret vejledning om specialtilpasning af hjælpemidler
Lægemiddelstyrelsens vejledning er nu tilgængelig
04-01-2017
Reportage fra netværksmøderne for deltagerne på bolig.socialstyrelsen.dk
Eksempler fra praksis og videndeling om nybyggeri og afgørelsessager var i fokus på Bolignetværkets netværksdage
10-01-2017
Nyt kursus i kalenderen
Kursus om boligændringer efter § 116 i serviceloven
02-02-2017
Nyt i kalenderen
Deltag i CareWare 2017
09-02-2017
Netværkene får ny webredaktør
Signe Skovgaard Schmidt overtager posten som webredaktør på online-netværkene.
27-03-2017
Ændringer i byggereglement sendt i høring – bliver kravet om niveaufri adgang ophævet?
Ændringer i byggereglementet fjerner det krav om niveaufri adgang, som i dag sikrer alle borgere adgang til nybyggede enfamiliehuse, uanset funktionsniveau. Danske Handicaporganisationer forholder sig kritisk til forslaget.
24-04-2017
Kommunernes afgørelser
DUKH sætter i nyhedsbrevet Praksisnyt nr. 70 fokus på det at træffe en afgørelse i kommunerne.
 
09-05-2017
Bygningsreglementet bliver ændret
Det kritiserede forslag om at afskaffe kravet om niveaufri adgang til enfamiliehuse er revideret.
13-06-2017
Forrige Forrige 10 31 32 33 34 35 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk