socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
Vejledning til valg af velfærdsteknologi i plejeboliger
Vejledningen bygger på erfaringerne fra implementering af velfærdsteknologi i mere end 500 plejeboliger i Aarhus Kommune, og giver en række praktiske råd og anbefalinger.
18-08-2014
Bolignetværksmøder 2014
Programmet for årets bolignetværksmøder er todelt. Først fortæller Ankestyrelsen om deres nye arbejdsgange og gennemgår en række konkrete sager, herefter vil Susanne Nielsen fra Esbjerg Kommune holde fagligt oplæg om det gode sagsforløb.
22-08-2014
Nyt stillingsopslag
Leder af regionalt Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi søges til Glostrup Hospital
25-08-2014
"Housing Enabler"kursus
Arbejder du med boligtilpasning og tilgængelighed. Er du optaget af at kunne lave systematiske boligundersøgelser, kunne analysere og dokumentere tilgængelighedsproblemer i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser?
28-08-2014
Københavns Kommune åbner velfærdsteknologisk hus
Den 27. august indviede Københavns Kommune et nyt hus, hvor kommune, forskere og virksomheder sammen skal udvikle velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne.
10-09-2014
Miniseminar om douchetoiletter
Seminaret afholdes onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 9 – 12.
11-09-2014
Netværksmøderne på bolig.socialstyrelsen.dk
Der er venteliste i Roskilde, næsten ingen ledige pladser i Vejle, men en del ledige pladser i Aalborg.
22-09-2014
Ældre får bedre hverdag med de rette hjælpemidler
De rigtige hjælpemidler kan lette tilværelsen for mange ældre, der har problemer med aktiviteter i hverdagen. I et pilotprojekt har 86 % af deltagerne fået afhjulpet deres vanskeligheder helt eller delvist.
25-09-2014
Kan det betale sig at digitalisere plejehjemsbeboere?
Velfærdsteknologi kan skabe tryghed, lød budskabet på Digitaliseringsmessen 2014.
26-09-2014
Handicapvenlig boligindretning
Et toilet og et toiletsæde med skylle-tørre funktion er en boligindretning i servicelovens forstand og ikke et forbrugsgode eller et hjælpemiddel
01-10-2014
Nyt i kalenderen
Miniseminar om brug og erfaring med vaske/tørre-toiletter
06-10-2014
Fremtidens lås sidder ikke i døren
Et nyt Kickstarter-projekt vil lave om på, hvordan vi går ind og ud af vores huse
08-10-2014
Mennesker med autisme trives i specielle ældreboliger
Ældre mennesker med autisme får mulighed for både privatliv og fællesskab i nye special-indrettede boliger. 
14-10-2014
Nye boliger til ældre borgere med udviklingshæmning
Fredag den 3. oktober blev otte nye plejeboliger indviet i Billund Kommune.
17-10-2014
Nye kalenderarrangementer
Konference om fremtidens plejebolig og temadag om implementering.
21-10-2014
Forrige Forrige 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk