socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
Rehabilitering og innovation
Reportage fra det nye Center for Velfærdsteknologi i Aalborg
04-11-2013
Ny kortlægning og effektmåling
Social, Børne, -og Integrationsministeriet gennemfører en kortlægning og effektmåling af reglerne om frit valg af hjælpemidler (servicelovens § 112) og boligindretning (servicelovens § 116).
04-11-2013
Ny principafgørelse
Merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig
05-11-2013
Sag behandlet af ombudsmanden
Fejlagtig vejledning afholdt familie med handicappet barn fra at søge kommunen om hjælp til at finde en handicapegnet bolig
14-11-2013
Gratis workshop om Hjælpemiddelbasen og kravspecifikationer
Hvordan kan Hjælpemiddelbasen og Socialstyrelsens skabeloner til kravspecifikationer ved indkøb af hjælpemidler blive endnu bedre at bruge i praksis?
25-11-2013
Nyt i Kalenderen
Se hvilke arrangementer 2014 byder på.
26-11-2013
Baderobot til ældre
Hvad kan brugen af en baderobot betyde for borgerne og plejepersonalet på et plejecenter?
03-12-2013
Brugerundersøgelse 2013
Hjælp os med at gøre netværket bedre!
10-12-2013
Har du et billede af en god løsning eller en spændende udfordring?
Vedhæft et billede næste gang du laver et indlæg i Forum, så andre kan blive klogere på dine udfordringer eller gode løsninger.
16-12-2013
Boligændringer efter §116
Nyt kursus i kalenderen
19-12-2013
Ankestyrelsen har lanceret en ny indgang på sin hjemmeside til at søge efter principafgørelser.
Med den nye søgeløsning bliver det lettere at finde principafgørelser men...
19-12-2013
Julehilsen fra Bolig.socialstyrelsen.dk
Med ønsket om en rigtig glædelig jul
20-12-2013
Nyt i Kalenderen
Konference om implementering af velfærdsteknologi i praksis.
15-01-2014
Mennesker med handicap vil bygge og bo som alle andre
Mange kommuner har svært ved at tilbyde egnede handicapboliger. Egmont Højskolen i Hou går foran, og viser hvordan man hurtigt, let og billigt bygger 12 udslusningslejligheder.
17-01-2014
Ny teknologi hjælper personer med handicap til at klare sig selv
Forskellige teknologiske løsninger kan snart blive hverdagen for beboerne på Jonstrupvang, som er et bo- og dagtilbud for personer med fysisk handicap, der drives af Region Hovedstaden ved Værløse.
20-01-2014
Forrige Forrige 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk