socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
Reportage fra Boligkonferencen 2013
Læs om de mange spændende oplæg og find oplægsholdernes præsentationer fra dagen.
03-09-2013
CareWare dagene 2014
Den 5. årlige konference om sundheds- og velfærdsteknologi
06-09-2013
Jobannonce
Enheden for Tekniske Hjælpemidler - Handicapcenter Købehavn søger 4 sagsbehandlende ergoterapeuter.
09-09-2013
Tag 'din' byggesagkyndige med til årets netværksmøder
Emne: Krav i Bygningsreglementet til boligbyggeri
09-09-2013
Smarthometeknologi
Socialstyrelsen har udarbejdet en analyse om udbredelsen af smarthometeknologi i Danmark
11-09-2013
Tilgængeligheden er i top i Aars' butikker
 85,1 procent af butikkerne i Aars er tilgængelige for handicappede.
18-09-2013
Nyt i Kalenderen
Den 16. internationale konference for ergoterapeuter
20-09-2013
Få en af de sidste pladser til netværksmødet i Aalborg
Emne: Krav i Bygningsreglementet til boligbyggeri
20-09-2013
Rapport om danskernes holdning til digital velfærd
Danmarks Statistik har på vegne af Digitaliseringsstyrelsen gennemført en undersøgelse af danskernes parathed i forhold til brug af digitale løsninger i kernevelfærden.
01-10-2013
Digital velfærd
Regeringen, KL og Danske Regioner vil med Strategi for digital velfærd (2013-2020) i fællesskab sætte fart på brugen af teknologi og digitalisering på de store velfærdsområder. Effektive digitale velfærdsløsninger skal hurtigere gøres til standard.
04-10-2013
Bolignetværksmøder 2013
Tema: Krav i Bygningsreglementet til boligbyggeri
04-10-2013
Handicappolitisk handlingsplan 2013

Et samfund for alle

07-10-2013
Sensor- og tryghedsteknologier under lup
"Vi skal prøve grænser og få erfaringer med lovgivningen for sensor- og tryghedsteknologier"
09-10-2013
Center for velfærdsteknologi
KL har taget initiativ til Center for velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne.
11-10-2013
Arbejdsmiljø & Velfærdsteknologi
Nyt arrangement i kalenderen
21-10-2013
Forrige Forrige 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk