socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
Du har nu mulighed for at finde viden om hjælpemidler på Socialstyrelsens hjemmeside
Hmi.dk overgår til Socialstyrelsen.dk
18-02-2013
"Ældres boliger"
Ny svensk litteratur om boligtilpasning
25-02-2013
Ny bog om udemiljøer for alle
Dansk Standard har lanceret en ny håndbog om tilgængelige udemiljøer.
28-02-2013
Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen
Boligindretning - boligskift - anvisning af anden bolig - fysisk funktionsnedsættelse
04-03-2013
Søgefunktionen på netværket
Vidste du at..
08-03-2013
På vej mod en fællesoffentlig strategi for digital velfærd
En kommende strategien skal blandt andet gøre det lettere at udveksle viden blandt fagfolk.
22-03-2013
Temadag om el-betjente toilet-badestole
Læs mere om temadagen og hvordan du kan deltage.
02-04-2013
Ny rapport fra Kommunernes Landsforening
Foranalyse af de kommunale hjælpemiddeldepoter
04-04-2013
Tilgængelige boliger?
Boliger skal ifølge gældende standarder være tilgængelige og anvendelige for alle - også ældre og personer med funktionsnedsættelser.
09-04-2013
Kommune køber robotter til alle plejehjem
Ni robotstøvsugere har i et år været prøvekørt i nogle af Køge Kommunes pleje-, ældre- og handicapcentre med stor succes, skriver Dagbladet Køge.
15-04-2013
En bolig med kammertjener
Rudersdal Kommune har indrettet en inspirationsbolig med de mange teknologiske hjælpemidler der er på markedet.
25-04-2013
RehaCare, 2013
Messe i Düsseldorf til september
29-04-2013
Carefestival 2013
Læs mere om messen i Kalenderen
14-05-2013
Toiletter med skylle- og tørrefunktion sparer tid og penge og er bedre for borgerne
Evaluering viser, at toiletterne har en positiv indvirkning på borgernes livskvalitet og sundhedstilstand, samtidig med at det sparer tid og indsats for plejepersonalet.
24-05-2013
Boligkonferencen 2013
Emne: Tilgængelighed og implementering af velfærdsteknologi
24-05-2013
Forrige Forrige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Næste 10 Næste
Publiceres fra:
06-08-2020
Publiceres fra:
03-07-2020
Publiceres fra:
02-07-2020
Publiceres fra:
01-07-2020
Dato:
21-07-2020
Dato:
16-07-2020
Overskrift:
Dato:
07-07-2020
Dato:
25-06-2020
Overskrift:
Dato:
19-05-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk