socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:
HITmesse 2008
9-10 september afholdes den 16. HITmesse i Nyborg
31-03-2008
IntelliCare - nyt projekt om intelligente boliger
IntelliCare vil skabe en teknologisk platform, der kan etablere integration og samspil mellem intelligente hjælpemidler og omgivelserne.
21-05-2008
CareNet - nyt dansk netværk om velfærdsrobotter
CareNet er et professionelt netværk for udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer og myndigheder med interesse for velfærdsrobotter.
21-05-2008
Smarthome projekt i Hammel

Projektet har til formål at foretage en systematisk afprøvning af smarthome- og informationsteknologi i et nybyggeri for mennesker med betydelige fysiske handicap.

22-05-2008
3 mia. kr. til arbejdskraftsbesparende teknologi
Regeringen har i finansloven for 2008 afsat 3 mia. kr. i perioden 2009 – 2015 til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftsbesparende teknologi, som vil kunne aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.
22-05-2008
Robotteknologi i ældreplejen
Robotterne er på vej til de ældre, både i privaten, i ældreboligerne og på plejehjemmene.
23-05-2008
Ergoterapifaglige retningslinjer for hjælpemiddelområdet
Ergoterapeutforeningen har udarbejdet Nationale ergoterapifaglige kliniske retningslinjer for hjælpemiddelområdet.
29-05-2008
Nyt bygningsreglement - BR08
Nyt bygningsreglement: Bedre tilgængelighed for personer med handicap – Bedre indeklima - Administrative lettelser
05-06-2008
Velfærdsministeriet: VISOs rådgivning styrkes
Med nye initiativer er VISO i fuld gang med at forankre sig som en central aktør og medspiller på det sociale område og på specialundervisningsom-rådet.
06-06-2008
Boligstandarden i Danmark er høj
Der er mange boliger: 2,7 millioner boliger til en befolkning på 5,4 millioner betyder, at der i gennemsnit bor 2,0 personer i hver bolig.
07-06-2008
Sådan kan du indrette boliger til demente
Ny pjece fra servicestyrelsen om indretning af boliger til demente
10-06-2008
Stor tilslutning til Boligkonference
Vejen frem på boligområdet er teknologi, lød det på konferencen, som havde deltagelse af 182 fagpersoner fra 46 kommuner.
13-06-2008
Halvdelen af landets kommuner deltager i bolig.hmi.dk
Efter kun et par uger har 49 kommuner og i alt 125 medarbejdere tilmeldt sig bolignetværket.
25-06-2008
Ergoterapifaglige kliniske retningslinier for hjælpemiddelområdet
De første nationale ergoterapifaglige kliniske retningslinier for hjælpemiddelområdet har set dagens lys.
20-08-2008
Stor tilslutning til Bolignetværket
I alt har 63 kommuner nu meldt sig til Bolignetværket.
08-09-2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk