socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

Ny sektion om hjælpemidler på socialstyrelsen.dk

Siderne om hjælpemiddelområdet er blevet revideret på Socialstyrelsens hjemmeside. Du kan bl.a. læse om lovgivningen og blive introduceret til relevante metoder i dialogen med borgeren.

Socialstyrelsens sider om hjælpemiddelområdet er blevet skrevet igennem og fornyet. Ud over en grundig indføring i de væsentlige aspekter af hjælpemidler som fagområde, herunder egnede metoder og redskaber i dialogen med borgeren, kan du bl.a. også læse om de juridiske rammer for tildelingen af hjælpemidler.


Derudover præsenterer siderne også offentlige praksis omkring hjælpemidler. Her kan du fx læse om Ankestyrelsens lovfortolkende rolle på området, og se, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indkøb - og meget mere. 


Siderne rummer desuden også en liste over relevante udgivelser på området fra Socialstyrelsen. 


Besøg Socialstyrelsens nye sider om hjælpemiddelområdet


Udgivet: 22-11-2021

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk