socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

Nyheder

Klik på den enkelte nyhedstitel for at læse nyhedstekstenNetværkets redaktion holder sommerferie fra 13.-27. juli 2020. 
03-07-2020
Årets ViTSi-konference kommer hele vejen rundt om den hemiparetiske kørestolsbruger: fra de neurologske årsager over den regionale og den kommunale rehabilitering. Vær med på konferencen 3. november 2020 i Odense.
03-07-2020
I dag efter frokost vil I kunne opleve problemer med at komme på netværkene. Det skyldes vedligehold af de fire netværk.  
01-07-2020
Netværksmøderne i SidLigGodt er rykket februar 2021. 
10-06-2020
Som fagperson og deltager i Socialstyrelsens online-netværk har du mulighed for, gratis, at deltage i flere online-netværk på én gang. 
06-05-2020
Du kan nu sende abstracts til Nordisk Siddesymposium, som afholdes 5.-7. maj 2021 i Reykjavik, Island. 
16-04-2020
Sæt kryds i kalenderen, og vær med, når SidLigGodt samles den 14. og 17. september 2020 i Fredericia og Ringsted.
26-03-2020
Det individuelle, socialfaglige skøn gælder også ift. databeskyttelse (GDPR), lød budskabet fra Datatilsynets sikkerhedsspecialist på kommunikationsnetværksmødet 2020. Her blev deltagerne opfordret til at søge dialogen med ledelsen om lempelser ift. GDPR i deres kommune, hvis der er et behov. 
24-02-2020
Det er en del af Ankestyrelsens strategi for 2018 til 2022 at have fokus på praksiskoordinering og prioritere de tiltag, som giver den største værdi for flest kommuner.
18-02-2020
Redaktionen rydder op i deltagerne, forstået på den måde, at deltagere, der ikke har været logget på inden for de sidste 2 år, nu bliver slettet i systemet. 
06-02-2020
I dagene 3.-6. marts 2020 afholdes International Seating Symposium i Vancouver, Canada. Programmet er nu på deres hjemmeside, og der er mange spændende oplæg i vente. 
03-02-2020
Socialstyrelsens ”betingelser for anvendelse af online-netværkene” og ”retningslinjer for deltagelse” er blevet skrevet igennem – med ændret ordlyd til følge. Du kan orientere dig i ændringerne her.   
29-01-2020
Redaktionen ønsker alle en rigtig god juleferie - vi er tilbage 2. januar 2020. 
23-12-2019
Del 1 til den nye standard for "Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling" (dvs. tryksårsforebyggende madrasser) er færdig. Standarden indeholder bl.a. generelle krav, krav om sikkerhed, brændbarhed, mekanisk sikkerhed, elektrisk sikkerhed, biokompatibilitet og kontaminering.
17-12-2019
Får en patient eller borger ikke korrekt trykaflastning, kan det føre til tryksår, forsinket heling af tryksår eller at eksisterende tryksår forværres. Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt en OBS-meddelelse, der beskriver de mest almindelige fejl ved betjening af tryksårsforebyggende madrasser og puder. 
30-10-2019
Udvalgte principafgørelser og praksisundersøgelser danner baggrund for Ankestyrelsens webinarer, der afholdes henover året. Du kan være med til at præge emnet. 
06-08-2019
Socialstyrelsens online-netværk er blevet omlagt økonomisk og administrativt, så det nu er gratis for medarbejdere i kommuner og institutioner at deltage. En ny søgefunktion til juristernes spørgsmål/svar er desuden på vej.  
03-07-2019
Online-netværkenes projektleder og faglig konsulent på SidLigGodt Else Marie Hansen går på pension 1. april 2019. 
01-04-2019
Der vil kunne forekomme nedbrud eller fejl i systemet 30.-31. marts og 13.-14. april 2019 pga. serveromlægning. 
27-03-2019
Var du med på netværksdagen i SidLigGodt 2019, kan du nu hente dagens slides.
27-03-2019
Ankestyrelsen genopfrisker regler om kompensationsprincippet for kommunerne 
08-03-2019
Lejringskataloget fra Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet udvidet og opdateret i januar 2019. 
06-03-2019
Du kan stadig nå at tilmelde dig netværksdagen 2019 i SidLigGodt, som har respiration og den liggende stilling på programmet. Vær med i enten Sorø eller Middelfart den 19. eller 20. marts 2019. Bemærk, at der er deltagergebyr og sidste tilmelding 4. marts 2019. 
27-02-2019
Abonnementsordningen på Socialstyrelsens onlinenetværk udgår, så de faglige debatforum bliver gratis. I stedet skal deltagere fremover betale for at være med på netværksdage. 
01-02-2019
Netværksdagen 2019 i SidLigGodt har respiration og den liggende stilling på programmet. Vær med i enten Sorø eller Middelfart den 19. eller 20. marts 2019. Bemærk, at der er deltagergebyr. 
01-02-2019
En kommune har ikke lov til at afslå eller stoppe hjælpen, kun fordi en borger ikke medvirker til at oplyse sagen. Det kræver en konkret vurdering - bl.a. af, om det har betydning for borgerens sag – og om kommunen har adgang til de relevante oplysninger, oplyser Ankestyrelsen. 
16-01-2019
Julefreden nærmer sig – også på Socialstyrelsens onlinenetværk. Redaktionen holder juleferie fra 21. december til og med nytårsdag. 
20-12-2018
En ny kørestol giver mennesker med bevægelseshandicap endnu en grund til at smile over kunstig intelligens – det smil kan nemlig være en hjælp til at styre deres kørestol. 
17-12-2018
Det er 10 år siden, at Bil og Bolig blev grundlagt i år. Nogle af jer har været med, siden netværkene blev oprettet, mens andre lige er kommet til. Hent pdf. med netværkenes baggrund, og spred den gerne der, hvor den kan være relevant. 
12-12-2018
Der er fokus på respiration og den liggende stilling på SidLigGodts netværksdage 2019, som bliver afholdt 19. marts i Sorø og 20. marts i Middelfart. Sæt kryds i kalenderen.
07-12-2018
Du kan stadig deltage i årets brugerundersøgelse på netværket , så deltag endelig - giv din mening til kende, så netværket kan blive endnu bedre. Tak for din tid!
06-12-2018
Har du haft klikket på "godt svar-funktionen" i Forum, der er udformet som en løftet tommelfinger? Hvis ja, har du dermed tippet en kollega om, at vedkommendes svar var anvendeligt. 
29-11-2018
Hvad bruger du mest på dit online-netværk, og er der noget, du mangler? Vær med til at præge online-netværkenes retning ved at besvare årets brugerundersøgelse. 
21-11-2018
Er der i din kommune fokus på at udvikle den måde, borgeren skal inddrages på, når du skal finde de rigtige positioneringshjælpemidler, kan du måske hente inspiration hos Randers og Københavns kommuner.
 
19-11-2018
Produktvejledningen fra Socialstyrelsen giver gode råd og stiller skarpt på, hvad du skal være særligt opmærksom på i valget af plejeseng til et barn.  
12-11-2018
Socialstyrelsen har udpeget 4 forskningsbaserede pejlemærker til hjælp i  formidlingen af hjælpemidler. Formidling er vigtig, hvis hjælpemidlet skal anvendes og virke, som det er tænkt.
 
12-11-2018
SidLigGodt-kalenderen er en unik samling af relevante kurser og seminarer inden for området positionering af den stående, siddende og liggende stilling til mennesker med nedsat funktionsevne. 
10-10-2018
Nu kan du hente og se oplæggene fra Nordisk Siddesymposium 2018 i SidLigGodts Vidensbank. 
27-09-2018
Allerede inden for de første 2-3 måneder af et barns levetid er det muligt at vurdere, hvilket funktionsniveau barnet vil få senere i livet. Det betyder, at man meget præcist kan målrette indsatsen for det enkelte barn og starte denne indsats meget tidligt. 
27-09-2018
Jan Vagn Jakobsen fortalte om siddetilpasningsprocessen fra borgerens perspektiv på Nordisk Siddesymposium 2018 - borgeren er den professionelles primære partner i siddetilpasningsprocessen, og den professionelle har redskaberne og viden til at sikre det bedste resultat.
 
25-09-2018
En ny undervisningsvideo, Siddestilling Light, giver et godt fundament for systematisk at vurdere siddestillingsproblematikker, skabe overblik og indsamle erfaringer. 
18-09-2018
På Nordisk Siddesymposium 2018 præsenterede Gudny Jonsdottir fra Island the Posture and Postural Ability Scale (PPAS), som er et redskab til at vurdere posturale færdigheder, både i stående, siddende og liggende stilling, bl.a. hos børn med cerebral parese. 
17-09-2018
Bækkenets hårde strukturer får naturligt nok meget opmærksomhed ved siddestillingsanalyser. Mange personer i kørestol har problemer, som kan imødegås med særlig opmærksomhed på bækkenbunden. Det fortalte fysioterapeut Carina Siracusa, DPT og WCS fra Columbus, Ohio, USA, på Nordisk Siddesymposium 2018. 
14-09-2018
Professor Ronald Lee Kirby introducerede the Wheelchair Skills Programme (på dansk: Kør godt) på Nordisk Siddesymposium 2018, der blev afholdt i København 4.-6. september 2018. Metoden tester, hvor godt kørestolsbrugeren kan manøvrere sin kørestol med henblik på træning af færdighederne. 
12-09-2018
I Praksisnyt fra DUKH nr. 83 kan du læse om, hvordan tro og love-erklæringer anvendes i serviceloven – og i hjælpemiddelsagsbehandlingen. 
09-08-2018
På grund af ferie vil der være længere svartid på spørgsmål, der bliver stillet til specialisterne, i uge 29. 
25-06-2018
Ifølge DUKH inddrages normaliseringsprincippet ikke altid tilstrækkeligt i kommunale afgørelser på handicapområdet. Princippet skal inddrages i sagsbehandlingen på samme måde, som Ankestyrelsen inddrager det. Læs artiklen i Praksisnyt fra DUKH, nr. 82, juni 2018.
13-06-2018
Du kan stadig nå at tilmelde dig de to præ-workshops, som indleder Nordisk Siddesymposium, den 4. september 2018. 
12-06-2018
Som noget nyt kan du nu tilkendegive, hvis du synes et indlæg/svar er brugbart.
 
11-06-2018
Der er mange forhold at være opmærksom på, når du eller en borger, du kender, skal vælge hjælpemiddel. Her kan Hjælpemiddelbasens produktvejledninger være med til at lette valget. 33 områder er p.t. dækket ind. 
23-05-2018
Du hjælper dine kolleger, når du følger op på dit indlæg i forum. 
14-05-2018
Du kan nå det endnu! Tilmeld dig Nordisk Siddesymposium, inden 15. maj 2018, og kom med til Early Bird-pris. 
07-05-2018
Socialstyrelsen og de nordiske samarbejdspartnere holder i år Nordisk Siddesymposium i København 4.-6. september 2018. Del eller print meget gerne symposiets flyer – så hjælper du til med at sprede budskabet om symposiet.   
24-04-2018
4., 5. og 6. september 2018 afholder Socialstyrelsen og de nordiske samarbejdspartnere præ-workshops og konference i København om siddestillinger for mennesker med funktionsnedsættelser. Du kan nu tilmelde dig. 
12-04-2018
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) gennemgår regler og praksis om støtte til drift af hjælpemidler i Praksisnyt fra marts 2018. 
05-04-2018
Du kan nu læse om netværksdagene i SidLigGodt, som blev afholdt 28. februar og 1. marts 2018. 
05-04-2018
Redaktionen vil gerne sige tak for positive og konstruktive tilbagemeldinger i årets brugerundersøgelse. 
15-03-2018
Aabenraa Kommune oplevede, at hjemmeplejen havde fået gjort det at lave en håndtest til noget større, end det egentlig er. Derfor udviklede kommunen et nyt videomateriale, som hurtigt kan gøre fagpersoner klogere på, hvad en håndtest dækker over. 
22-02-2018
”Enables” er en ny form for øjenstyring, der gør det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser fx at tænde maskiner eller slukke lyset via mobiltelefonen. Koblingen mellem øjenstyring, apps på mobiltelefonen og smart home-teknologi åbner op for en helt ny brugerflade. Teknologien er endnu under udvikling. 
08-02-2018
I forbindelse med brugerundersøgelsen 2017 blev der sat biografbilletter på højkant. Vinderne er fundet.
 
18-01-2018
Temaet for årets netværksmøde i SidLigGodt er rygskævheder. Vær med enten 28. februar i Ishøj eller 1. marts i Middelfart. Tilmeldingen er åben.
08-01-2018
Ankestyrelsens praksisbeskrivelse kan gøre det lettere for kommunerne at vurdere, hvorvidt et hjælpemiddel er et hjælpemiddel i lovmæssig forstand. 
04-01-2018
Nåede du det ikke før jul, er det endnu ikke for sent. Deltag i netværkets brugerundersøgelse, inden fredag 12. januar 2018, og vær med i lodtrækningen om biografbilletter til 2.
03-01-2018
Redaktionen undskylder for fejl i linksene til brugerundersøgelsen - fejlen er rettet nu...godt nytår!
03-01-2018
Julefreden nærmer sig – også på Socialstyrelsens onlinenetværk. Redaktionen holder juleferie fra 23. december til og med nytårsdag. 
21-12-2017
Sæt kryds i kalenderen, og vær med på SidLigGodts netværksmøder om rygskævheder, enten 28. februar eller 1. marts 2018.
14-12-2017
Brugerundersøgelsen 2017 er din mulighed for at anmelde dit netværk og give din mening til kende. Skemaet tager få minutter at udfylde – og du kan vinde 2 biografbilletter med slik til som tak for hjælpen.
08-12-2017
Socialstyrelsen offentliggør et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab. Redskaberne skal understøtte arbejdet med at videreudvikle lovende praksis i sociale tilbud. 
28-11-2017
Som noget nyt vil SidLigGodt-netværkets specialister starte en relevant faglig diskussion op på Forum en gang om måneden. Deltag i debatten! 
20-11-2017
Børne- og Socialministeriet har sendt udkast til vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til høring.
 
07-11-2017
Vidste du, at du kan hente netværket som en genvej til din telefons hjemmeskærm?
 
12-10-2017
Senest 15. november skal du indsende forslag til et oplæg på Nordisk Siddesymposium 2018, hvis du vil være med som oplægsholder.  
06-10-2017
Hjælpemiddelbasens produktvejledninger giver en introduktion til forskellige hjælpemidlers anvendelsesområde og beskriver nogle af de forhold, du skal være opmærksom på, når du skal vælge produkt.  
29-09-2017
Årets ViTSi-konference, der bliver holdt 24. oktober 2017 i Odense, sætter særligt fokus på ALS, Amyotrofisk Lateral Sklerose. 
21-09-2017
Tryksår kan udryddes. Det viser evalueringen af projektet ”I sikre hænder”, der generelt har styrket patientsikkerheden og øget fagligheden i ældreplejen i projektkommunerne. 
18-09-2017
World Federation of Occupational Therapists (WFOT) gennemfører i september 2017 en undersøgelse omkring ergoterapeuters adgang til og brug af hjælpemidler i praksis. 
11-09-2017
D. 23. og 24. juli 2018 afholder Posture Mobility Group (PMG) deres årlige konference. Lige nu inviterer de alle til at indsende abstracts.
08-09-2017
Socialstyrelsen indbyder fagpersoner til at indsende forslag til et oplæg på Nordisk Siddesymposium, som udbreder viden om tilpasning af den siddende, liggende og stående stilling for mennesker med funktionsnedsættelser. 
06-09-2017
Folketinget reviderer serviceloven på områder, der påvirker ergoterapeuternes arbejde i kommunerne. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2018. 
05-09-2017
En ny elektronisk kørestol kan styres med tungen ved hjælp af et silikoneark, som er placeret på brugerens hage. 
24-08-2017
Teknologien fra selvkørende biler udvikles til el-kørestole. 
02-08-2017
Nyt idékatalog til frontpersonale kan benyttes til at planlægge en lejring eller i akutte lejringssituationer.
29-06-2017
Netværkskalenderen udsender en e-mail, når der bliver lagt nyt i netværkets kalender.
27-06-2017
DUKH sætter i nyhedsbrevet Praksisnyt nr. 70 fokus på det at træffe en afgørelse i kommunerne.
09-05-2017
Deltagerne blev præsenteret for ny viden fra både praksis og forskning om vævsskader og fik rig lejlighed til at netværke med andre deltagere på netværksdagene den 21. og 22. marts 2017.
21-04-2017
I et debatindlæg på Altinget.dk sætter formanden for Danske Handicaporganisationer, direktøren for Dansk Rehab Gruppe og formanden for Ergoterapeutforeningen spørgsmålstegn ved hjælpemidler som et forbrugsgode. Lovgivningen på hjælpemiddelområdet bliver for tiden revideret i Folketinget.
21-04-2017
Arbejder du med hjælpemiddelformidling, eller ønsker du at få kompetencer i krydsfeltet mellem tryksårsforebyggelse, heling og siddestillingsanalyse, så udbyder UC SYD i Kolding i efteråret 2017 et sundhedsfagligt diplommodul for bl.a. ergoterapeuter. 
31-03-2017
Signe Skovgaard Schmidt overtager posten som webredaktør på online-netværkene.
27-03-2017
En kontakt i hovedstøtten, joy-stick eller åndedrætsstyring – det kan være svært at bruge en el-kørestol, men ny forskning i ”selvkørende kørestole”  vil kunne revolutionere området.   
17-03-2017
Når en borger og kommunen bliver uenige om, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige i en sag, er det godt at vide, hvad reglerne siger. Praksisnyt fra DUKH har taget emnet op.
16-03-2017
Sidste frist for tilmelding er den 7. marts
01-03-2017
Dansk Standard søger sundhedsfaglige til at deltage i standardiseringsarbejde.  
25-01-2017
Deltag i årets netværksmøder og få boostet din viden om analyse og løsninger hos borgere med vævsskader
 
19-01-2017
Et indlæg om drivringe i Christian Gammelgaard Olesens blog
11-01-2017
Prototyper af Ogo er blevet godt modtaget
09-01-2017
Der er nye kurser i kalenderen om servicelovens §§ 112 og 113
06-01-2017
Ankestyrelsen har i november offentliggjort en ny principafgørelse, som er relevant for området for SidLigGodt
05-01-2017
Lægemiddelstyrelsens vejledning er nu tilgængelig
04-01-2017
Redaktionen vil gerne sige tak for jeres positive tilbagemeldinger i årets brugerundersøgelse
15-12-2016
Læs Rehabiliteringscenter for Muskelsvinds præsentation på årets ViTSi konference
12-12-2016
Det kan være svært at vælge den ideelle madras til en borger, som ikke giver tryk- og vævsskader
06-12-2016
Ankestyrelsens Håndbog kan vejlede dig i at opbygge en afgørelse korrekt
29-11-2016
Nu er det blevet nemmere at skifte mellem flere netværk uden at logge på igen
23-11-2016
Download Anatomic SITTs gennemgange af forskellige muskelgrupper på SidLigGodt-netværket 
17-11-2016
Pr. 1. november startede Helle Nyhuus som ny webredaktør
14-11-2016
Deltag i brugerundersøgelsen og vær med til at udvikle og forbedre netværket
10-11-2016
Socialstyrelsen har revideret sine indkøbsskabeloner for toilet- og badehjælpemidler. Der findes skabeloner inden for ti områder af hjælpemidler, 27 skabeloner i alt.
02-11-2016
Bliv inspireret af standarder til lejring- og siddestilling.
20-10-2016
… så bruger pleje- og omsorgspersonalet tid, kræfter og energi på at trække borgeren opad igen, og det kan være en forflytningsmæssig udfordring at finde de rette metoder til det.
04-10-2016
Gratis temadag om tryksårsforebyggelse
28-09-2016
så skal du handle superhurtigt – både som pleje- og omsorgsperson og som terapeut med ansvar for formidling af hjælpemidler.
16-09-2016
En god siddestilling på toiletbesøget, kan være afgørende for borgeren.
12-09-2016
Sensorer gør det muligt at flytte kørestol med ansigtsbevægelser.
09-09-2016

Temaet for årets ViTSi-konference er muskelsvind. 

07-09-2016
Der er flere nye arrangementer i kalenderen.
29-08-2016
Problemer med netværket?
11-08-2016
Undervisning i siddestillinger i kørestol må ofte vige pladsen for andre vigtige emner, når studerende uddanner sig inden for området. Sådan lyder budskabet blandt andet fra European Seating Symposium, som blev afholdt i Dublin den 13.-15. juni, hvor over 700 deltagere lod sig inspirere af spændende oplæg og præsentationer af hjælpemidler.
 
30-06-2016
Kursus: Knæk de kulturelle koder
08-06-2016
Fra 2016 og fremadrettet vil der årligt ske en prisregulering af abonnementet. 
03-06-2016
Online-netværket skal flyttes over på en ny server, hvilket desværre betyder, at netværket ikke vil kunne tilgås på mandag.
19-05-2016
Den 15. og 16. marts 2016 blev der afholdt netværksmøder i SidLigGodt i Ishøj og Billund. På de to solskinsrige forårsdage mødtes i alt ca. 90 netværksdeltagere til fagligt oplæg og videndeling om smerter og positionering.
18-05-2016
Det 80 år gamle familiedrevne firma Vela i Aalborg har flere gange været med i kapløbet om at blive kåret som Årets Hjælpemiddel. I år lykkedes det
13-05-2016
Som noget nyt lancerer Socialstyrelsen nu produktvejledninger om hjælpemidler. De nye vejledninger skal gøre det nemmere at vælge det rigtige hjælpemiddel
03-05-2016
Fagmessen foregår fra 10. - 12. maj 2016 i Bella Center, København 
27-04-2016
Nu kan kørestolsbrugere få kørekort til deres el-kørestol.
08-04-2016
Seneste nyheder inden for positioneringsområdet.
07-04-2016
Seneste nyheder inden for positioneringsområdet.
14-03-2016
Temadag om siddestilling og positionering.
07-03-2016
Redaktionen vil gerne sige tak for jeres positive tilbagemeldinger i brugerundersøgelsen.
16-02-2016
Det er gratis at deltage, hvis du er medlem af SidLigGodt
15-02-2016
Ny blog om siddestillinger, tryksårsforebyggelse og meget andet.
11-02-2016
Har du prøvet at stå med en siddestilling eller et tryksår som du ikke kunne greje – og ville ønske at du vidste noget mere?
03-02-2016
Årets tema:
Smerter
– hvordan positionerer vi mennesker med smerter?
26-01-2016
Klik dig ind i menuen og lær mere om relevante hjælpemidler
21-01-2016
Ny principafgørelse
11-01-2016

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk