socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Nyt tema om organisering af sammenhængende indsatser

På Socialstyrelsens Vidensportal kan du læse et nyt tema om tre modeller for sammenhængende kommunale indsatser: i en eksisterende organisering, i tværgående teams og som en ny organisering.

Borgere med komplekse problemstillinger og/eller komplekse støttebehov kan opleve, at mødet med den offentlige sektor kan være ukoordineret og usammenhængende. En samlet indgang til kommunen kan derfor være gavnlig og skabe overblik for borgerne. At skabe en sammenhængende indsats kræver, at kommunen arbejder på tværs af forvaltningsområder og lovgivninger.


Flere kommuner har arbejdet med at udvikle forskellige organiseringer, som understøtter mere sammenhængende indsatser. Da kommunerne er forskellige, er der i dette tema ikke kun beskrevet én form for organisering af sammenhængende indsatser. Temaet beskriver tre modeller for sammenhængende kommunale indsatser. I temaet beskrives modellerne ud fra en række kerneelementer, som går på tværs, men som, alt efter måden at organisere på, er afgørende for styrken i sammenhængen.


Læs hele temaet på Vidensportalen, der hører under Socialstyrelsen

Udgivet: 17-03-2021
Overskrift:
Publiceres fra:
15-08-2022
Publiceres fra:
04-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
02-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk