socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:
Ankestyrelsen vurderer, at udgiften til vinterdæk ikke skal anses som et merkøb, der indgår i beregningen af provenu i forbindelse med udskiftning af en bevilget bil. Spørgsmålet har endnu ikke været behandlet  i en principafgørelse. 
12-06-2017
Kommunerne har løftet nogle af de problemstillinger, de oplever på bilområdet ind i Bilnetværket. På den baggrund har Socialstyrelsen taget kontakt til Ankestyrelsen, der har skrevet en artikel: Ankestyrelsen hjemviser flere sager om støtte til køb af bil. 
06-06-2017
Deltagerne blev præsenteret for anbefalinger til sagsbehandlingsprocessen og fik rig lejlighed til at netværke på netværksdagene den 3. og 4. maj 2017.
17-05-2017
DUKH sætter i nyhedsbrevet Praksisnyt nr. 70 fokus på det at træffe en afgørelse i kommunerne.
09-05-2017
I 2016 fik Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) 264 henvendelser om støtte til køb af bil. Erfaringerne herfra er samlet i en opsummerende artikel i DUKH-nyt nr. 5, 2017.
18-04-2017
Signe Skovgaard Schmidt overtager posten som webredaktør på online-netværkene. 
27-03-2017
Kom til Bilnetværksmøde 3. eller 4. maj 2017 – hør om Ankestyrelsens undersøgelse af sagsbehandlingstider, ændringer i bilbekendtgørelsen og deltag i praksisdiskussioner.
24-03-2017
Bilstøttebekendtgørelsen er blevet revideret og sendt i høring med høringsfrist 18. april 2017. 
21-03-2017
Når en borger og kommunen bliver uenige om, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige i en sag, er det godt at vide, hvad reglerne siger. Praksisnyt fra DUKH har taget emnet op.
16-03-2017
Når busproducenterne præsenterer de nyeste serier af busser på Transportmessen 2017, er det med særligt tilpasset indretning i flere af dem.
15-03-2017
Find redskaber på Bilnetværket til beregning af støtte til køb af bil
06-03-2017
Ankestyrelsen udbyder et betalingskursus om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114
02-02-2017
Ankestyrelsen har udgivet en 'best practice' vejledning til sager om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114
31-01-2017
Der er et nyt arrangement om servicelovens § 114 i kalenderen
06-01-2017
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste 10 Næste

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk