socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Ny forskningsrapport om ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

CFD har netop udgivet en ny forskningsrapport, der, fra de unges eget perspektiv, beskriver, hvordan det kan opleves at være ung, når man også lever med Usher syndrom.

En ny forskningsrapport fra CDF beretter om syv unge og deres liv og hverdag med erhvervet døvblindhed. Set fra de unges perspektiv er der en hårfin grænse mellem at være velmenende og bedrevidende, når omgivelserne tilbyder dem hjælp. 


Det må give anledning til løbende opmærksomhed fra fagpersoners perspektiv, hvornår det velmenende råd bliver overtagende.


Rapport kan bidrage til bedre rådgivning

Lederen af døvblindekonsulentordningen, Anette Rud Jørgensen, vurderer, at den indsigt, som rapporten har givet, i høj grad vil være med til at kvalificere rådgivningstilbud til målgruppen. Hun mener, at det er afgørende, at rådgivningen tager afsæt i et solidt videns grundlag – hvilket denne rapport bidrager til. 


Ud over interviews bygger rapporten også på et litteraturstudie. Ud fra disse data finder studiet frem til, at støtte og rådgivning skal ydes med stor opmærksomhed for den unges behov og ønsker.   


Rapporten kan downloades fra CFD’s hjemmeside, her findes der også en lille film om rapporten:


Du kan finde filmen og læse hele rapporten på CFD.dk 

Udgivet: 16-09-2021

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk