socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Webinar om hjælpemiddelområdet og kommunikationsnetværket

Hvad er velfærdsteknologi, og hvad er et hjælpemiddel? Centrale begreber blev gennemgået, da kommunikationsnetværket mødtes til webinar, hvor også VISO gav et indblik i deres rådgivning. Webinaret erstattede netværksmødet 2021.

Af Signe Skovgaard Schmidt.


”Hvad adskiller velfærdsteknologi og hjælpemidler? Den snak mangler vi,” fastslog socialfaglig konsulent i Socialstyrelsen, Max Jensen, da han holdt oplæg på det gratis webinar, som – grundet covid-19 – udgjorde årets netværksmøde i Kommunikation, den 3. marts 2021.


Max Jensen, der er uddannet tekniker, speciallærer og bl.a. også har en velfærdsteknologisk uddannelse, har arbejdet på hjælpemiddelområdet siden 2009. I sit oplæg kom han omkring hjælpemidler, hjælpemiddelformidling, velfærdsteknologi og tilgængelighed – nogle af de begreber, som hjælpemiddelområdet indeholder, men også omkring Socialstyrelsens rolle og Hjælpemiddelbasen.

Hjælpemidler i en bred forstand

Han præsenterede hjælpemiddelområdet som et komplekst og bredt område, der er forankret i flere sektorer, handicapgrupper, aldersgrupper, faggrupper, brancher og lovgivningsområder. Det er under konstant forandring. Hjælpemidler hænger sammen med mange tendenser i samfundet, herunder velfærdsteknologi:


”Kan man få bevilget velfærdsteknologi?” spurgte Max Jensen retorisk, ”ja. Hvis det er et hjælpemiddel”.


Dernæst igangsatte han en øvelse, hvor deltagerne hver især kunne give et bud på definitionen af et hjælpemiddel og derefter velfærdsteknologi. Begreberne viste sig at være svære at adskille, og Max Jensens pointe var, at vi er nødt til at blive enige om, hvad velfærdsteknologi er:  


”Undersøgelser peger på, at der mangler viden om at implementere og bruge velfærdsteknologi, men det kræver først og fremmest, at vi taler om det samme – at vi er enige om, hvad velfærdsteknologi er og har et fælles udgangspunkt. Ellers risikerer vi, at vi ikke taler om det samme – og dermed ej heller svarer med samme udgangspunkt”.

Velfærdsteknologi og hjælpemidler i Socialstyrelsen

I Socialstyrelsen bygger definitionen af velfærdsteknologi på det procesorienterede – den leveranceunderstøttede proces. Uden den er teknologien et hjælpemiddel, et arbejdsredskab eller blot helt almindelig hverdagsteknologi pointerede Max Jensen.


Han fremhævede desuden en række områder, som Socialstyrelsen arbejder med ifm. hjælpemiddelområdet:

VISO rådgiver kommuner, borgere og pårørende

Kristina Sandal Poder Kristensen fra ”Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation” (VISO) introducerede derefter deltagerne til VISO’s rådgivning, som består af tre typer:

  • Enkeltforløb: Kommunen eller borgeren har gjort, hvad de kunne i forhold til en faglig problematik omkring en konkret borger og sender en henvendelse til VISO, og der tilrettelægges et rådgivningsforløb på den enkelte sag.
  • Gruppeforløb: Kommunen henvender sig vedrørende en gruppe borgere, der har sammenlignelige problematikker – fx et botilbud for mennesker med autisme. I samarbejde med kommunen, den konkrete institution/afdeling og ledergruppen tilrettelægger VISO et rådgivningsforløb med fokus på de fællesfaglige tematikker i relation til gruppen af borgere.
  • Myndighedsydelse: En kommune har brug for vejledning i, hvordan kvaliteten af sagsbehandlingen kan styrkes. VISO tilbyder et rådgivningsforløb med baggrund i en analyse af sagens materiale

Udreder og afdækker behov

VISO rådgiver i hele landet og tager imod henvendelser fra både fagpersoner, borgere og pårørende. Den kommunale forvaltning kan henvende sig om udredning. VISO supplerer med udredning/afdækning og beskrivelse af undervisnings- og støttebehov. 


Udredning følges op af rådgivning, fortalte Kristina Sandal Poder Kristensen og uddybede, at rådgivningen er vejledende. Det er kommunens beslutning, hvilke indsatser der bliver sat i værk, og det er kommunen, som er ansvarlig:


”VISO kan ikke rådgive om et specifikt hjælpemiddel. Vi kan vejlede til, hvad der skal til for at få borgen i trivsel, men indkøbet af fx et hjælpemiddel er op til kommunen selv.”


Når det kommer til områderne: døvblindhed, epilepsi, høretab, synsnedsættelse samt funktionsnedsættelser hos førskolebørn er det lidt anderledes. Her kan fagpersoner og borgere henvende sig direkte til leverandørerne.


Koordinering af Specialrådgivning (KaS) på socialstyrelsen.dk 


Sådan henvender du dig til VISO

Kontakt VISO, enten telefonisk og anonymt eller via et skema. Modtager VISO et henvendelsesskema, bliver det oprettet som en sag, og i den indledende telefondrøftelse viser det sig, om det giver mening at bringe henvendelsen videre til en VISO-leverandør.


Borgere kan også henvende sig. I borgerhenvendelser rådgiver VISO ikke ift. fx undervisning i skolen eller omkring afgørelser eller indsatser, men kan tilbyde rådgivning om tilgang og støtte i hjemmet.


Læs mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside


Se VISO-leverandørerne på Socialstyrelsens hjemmeside


Kontakt VISO på Socialstyrelsens hjemmeside


Udgivet: 11-03-2021
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk