socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Webinar om hjælpemiddelområdet og kommunikationsnetværket

Det årlige, fysiske møde i kommunikationsnetværket er – for nu – umuliggjort af Covid-19. Vær i stedet med, når netværket afholder gratis webinar, den 3. marts 2021.  

Da Covid-19 har sat en midlertidig stopper for fysiske stormøder, inviterer Socialstyrelsen kommunikationsnetværket til gratis webinar, onsdag den 3. marts, kl. 10-11.30.


Webinaret har hjælpemiddelområdet i Socialstyrelsen, set i relation til kommunikationsnetværket, som tema. Hjælpemiddelområdet går på tværs af sektorer, handicapgrupper, aldersgrupper, faggrupper og brancher – og er kontinuerligt under udvikling, i samspil med den generelle samfundsmæssige og teknologiske udvikling. En udvikling, som skaber nye metoder, nye tilgængelige løsninger og nye muligheder for at kompensere for nedsat funktionsevne, men også en udvikling som kan skabe nye utilsigtede begrænsninger og barrierer for mennesker med handicap.


Det nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) deltager desuden med en kort introduktion til kommunernes mulighed for rådgivning fra VISO på kommunikationsområdet.

Forståelsen af centrale begreber er vigtig for kommunikationen

Hjælpemidler, hjælpemiddelformidling, velfærdsteknologi og tilgængelighed er centrale begreber på hjælpemiddelområdet, og forståelsen af begreberne har afgørende betydning for, hvordan der kommunikeres om området. 


Oplægget giver en introduktion til Socialstyrelsens arbejde med de fire nævnte begreber og giver samtidigt et indblik i arbejdet, set i relation til kommunikationsnetværkets målgruppe.


Tilmeld dig webinaret i kommunikationsnetværket via NemTilmeld 

Udgivet: 09-02-2021
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk