socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Borgerens livskvalitet og værdighed kommer før GDPR

Lav et individuelt, socialfagligt skøn, og søg dialogen med ledelsen om lempelser ift. GDPR.
Dagens nok mest markante budskab kom fra Datatilsynet, da oplæg om GDPR, håndtering af etiske dilemmaer og workshops om IKT samlede kommunikationsnetværket i Nyborg, 27. januar 2020. 

Energien var god og spørgelysten stor i Nyborg, da kommunikationsnetværket mødtes til netværksdag om tilgængelighed og IKT, 27. januar 2020.


Faglig leder i Socialstyrelsen Brian Skov Nielsen åbnede dagen med at gøre rede for de ændringer, der er sket i online-netværkenes organisering. Blandt andet har juristerne været nødt til at fratræde og stoppe deres juridiske rådgivning. Og det er blevet gratis at deltage i styrelsens 4 online-netværk.

Det etiske landskab – etisk refleksion i praksis

Chefkonsulent Mette Rosendal Strandbygaard fra Etikos gik derefter på med oplægget "Hvad er den gode håndtering af etiske dilemmaer ved brug af IKT?" Lovgivningen vejleder, men siger ikke det hele, for hvordan skal man agere med redskaberne for at tage god vare på borgeren?


I oplægget blev deltagerne introduceret for "Det etiske Landskab", som består af "nærhedsetikken", "pligtetikken" og "konsekvensetikken". Hver giver de deres blik på, hvilke refleksioner og hvilke handlinger der er de etiske – ikke filosofisk etiske, men hverdagens ift. tilgangen til borgen. Tre etikker, der hænger sammen.
 

Oplægsholder Mette Rosendal Strandbygaard fra Etikos


”Etikkerne har hver deres etiske forcer og hver deres etiske blinde pletter. Ved at kende dem som en helhed, kan I anvende dem til etisk refleksion, når beslutninger vedrørende brug af IKT skal træffes,” sagde Mette Rosendal Strandbygaard og fremhævede, at alle tre etikker skal i spil.

GDPR kan være et velbegrundet fravalg

Allan Frank, cand.jur. og sikkerhedsspecialist ved Datatilsynet, delte overvejelser ift. databeskyttelse (GDPR), og hvordan man arbejder med og omkring GDPR. Som fagperson skal du hele tiden vurdere den enkeltes sag og borgerens situation, men kun afvige, hvis det er nødvendigt for, at borgerens øvrige rettigheder ikke lider overlast. Livskvalitet og værdighed går med andre ord forud for GDPR:


”I skal også bruge individuelt skøn ift. GDPR. Hvad er vigtigst: at borgeren møder op til behandling, eller at mailen bliver sendt sikkert og krypteret? Passer forordningen ikke, så kan man afvige den, hvis andre af borgerens rettigheder lider overlast. Det er sådan, I skal tænke,” fremhævede sikkerhedsspecialisten. ”Er sms-en den eneste løsning, så I når socialfagligt i mål, så sender I en sms.”

Dokumentér behovet for anden praksis

Allan Frank opfordrede deltagerne til at give cheferne i kommunen socialfagligt modspil og berettede om, hvordan København og flere af omegnskommunerne har dokumenteret behovet for at ændre praksis ift. GDPR og nogle af deres svageste målgrupper.


Oplægsholder Allan Frank fra Datatilsynet


Mette Rosendal Strandbygaard supplerede i kølvandet på Allan Franks oplæg med sine tanker om arbejdet med GDPR:


”Se GDPR som lovgivning ind i et skøn ift. jeres kerneopgave. Er der en undtagelse, der vægter højere, er det en helt legitim måde at komme rundt om GDPR. Få styr på undtagelsesreglerne. Der er andre samtidige hensyn – hvad vejer tungest, har I dokumenteret det faglige valg? På hvilket grundlag træffer vi det faglige skøn? Hvad er prioriteringerne? Og så foretag et valg.”


Udvalgte spørgsmål fra deltagere til Allan Frank:


Krypterede mails eller ej?
"Mange oplysninger er fortrolige – internettet har ikke tavshedspligt – alt er åbent og kan læses. Sender man fortrolige oplysninger, skal de krypteres. I skal vurdere, om der er grupper af borgere, som ikke kan klare at åbne de krypterede mails via e-Boks. Så finder I en anden løsning. Kommunikerer I derimod med værgen (der forstår at bruge e-Boks), skal I sende forsvarligt."


Apps fra Kina – kan vi bruge dem?

"Oplysninger må – som udgangspunkt – ikke sendes uden for EU uden en særlig hjemmel. Hvad angår sikkerhed er det som andre beskyttelseslove noget, man ikke kan fravige – man kan derfor ikke aftale sig til dårligere sikkerhed. Sikkerheden er – som udgangspunkt - ikke ok i Kina. Går data dertil, må I ikke bruge apps derfra. Er redskabet givet til at løse den opgave, som ligger i myndigheden, bør apps være godkendt, inden de bliver givet ud (fx en app, der anvendes til kontakt mellem skole og hjem)."


Særligt om brug af Google Drev og Dropbox

"Begge dele hører hjemme i USA. Bed om at få oprettet et drev til opbevaring hjemme i egen kommune i stedet for."

Deltagere på netværksdagen

Workshops om IKT i praksis

Efter frokost blev deltagerne inddelt i 3 workshop. Her var emnerne: 

  • PODD-kommunikation på elektroniske medier, hvor Edda Medici fra Kram Consult PODD viste, hvad PODD-kommunikation i elektronisk udgave kan give af muligheder.

  • Videooptagelse i en pædagogisk sammenhæng, hvor Martin Branebjerg fra JAC (Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret) demonstrerede, hvordan der kan arbejdes med videooptagelse med 360 graders kamera i en pædagogisk sammenhæng.

  • Tablets og alternativ betjening, hvor Pernille Missel fra Kommunikationscenteret, Region Hovedstaden, præsenterede forskellige alternative betjeningsløsninger på både smartphones og tablets til iPhone/iOS og Android.

Opsamling fra workshops

(Klik på billedet for at forstørre)
 

Udgivet: 04-02-2020
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk