socialstyrelsen_2015_v2.png
kommunikation.png
Du er her:

Sundhedsteknologi skal hjælpe mennesker med udviklingshæmning

Hvordan kan teknologier hjælpe borgere med funktionsnedsættelser med at spise sundt og få bevæget sig nok i hverdagen? Det undersøger projektet ”Sunde borgere på socialområdet”. 

Borgere med handicap lever ofte med ikke-diagnosticerede livsstilssygdomme som diabetes. Men brugertilpasset teknologi kan fremme sundheden og mindske livsstilssygdomme blandt fx udviklingshæmmede borgere. Det ser projektet ”Sunde borgere på socialområdet” på lige nu.


Scan-How i Værløse er blandt andet én af de virksomheder, der har specialiseret sig inden for området med en app, som giver sundhedsfaglige medarbejdere mulighed for at udarbejde visuelle guides til borgere, der efterfølgende kan tilgå dem i deres eget hjem via en QR-kode. Appens træningsprogrammer og mundtlige guidelines gør brugerne mere selvhjulpne og selvstændige, både under fysisk træning og ved indlæring af dagligdags opgaver.


"Sunde borgere på socialområdet” skal munde ud i et katalog over teknologiske løsninger til gavn for målgruppen. 


Et bredt samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter undersøger, hvor stort potentialet er. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem CoLab Recovery & Rehab, CoLab Plug & Play, Aabenraa Kommune, Vejle Kommune og Welfare Tech.


Artiklen ”Udviklingshæmmede borgere træffer sunde valg via teknologi” på welfaretech.dk 

Udgivet: 17-01-2019
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Overskrift:
Publiceres fra:
08-04-2022

- Bil

- Bolig

- Kommunikation

- SidLigGodt

Dato:
02-05-2022
Overskrift:
Dato:
05-04-2022
Overskrift:
Dato:
04-04-2022
Dato:
10-03-2022
Overskrift:
Dato:
01-03-2022
Dato:
31-01-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk